Activiteit

2e BUNDLE Congres: Alternatieve Bekostiging in de Zorg

02 jun
2 juni 2023
09:00 tot 18:00
Relevante externe bijeenkomsten

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de 2e editie van het BUNDLE congres Alternatieve Bekostiging in de Zorg op 2 juni 2023. Naast kennisdeling heeft het congres als doel om zorgorganisaties, zorgverzekeraars, beleidsmakers en onderzoekers bij elkaar te brengen en hen te inspireren om samen aan de slag te gaan met het vormgeven, implementeren en evalueren van alternatieve bekostigingsmodellen in de zorg.

Meer informatie vindt u op de website van het congres. Kosten voor deelname aan het congres bedragen 125€.

Het congres wordt georganiseerd door Expertisecentrum BUNDLE, een academische samenwerking tussen Erasmus School of Health Policy & Management en Health Campus Den Haag. Tijdens het congres worden o.a. onderzoeksresultaten gepresenteerd van een grootschalig evaluatieonderzoek naar zeven initiatieven met alternatieve bekostiging in de Nederlandse medisch-specialistische zorg. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van Programma Uitkomstgerichte zorg. 

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
Nederland