Activiteit

Intervisiesessie (1 op 1) KiPZ-opleidingsplan

05 jun
Maandag 5 juni 2023
10:30 tot 12:00
ZKN academie

In deze sessie gaan we, aan de hand van het hulpmiddel bij reflectie, onder begeleiding van Jandirk Pronk (extern adviseur en trainer) met u als directie of HR-verantwoordelijke(n) voor het opleiden in de kliniek 1 op 1 in gesprek over de KiPZ subsidie en het opleidingsplan.

Vragen als: ‘hoe heeft het beleid van de kliniek m.b.t. opleiden en de uitvoering daarvan zich in de afgelopen jaren ontwikkeld en wat zijn de plannen voor de toekomst?’, staan centraal. Van plannen maken (SOP’s en jaarplannen) tot uitvoeren, evalueren en bijstellen en wat daarin de uitdagingen en leerervaringen zijn voor jullie kliniek en verschillende geledingen binnen de organisatie. 

Dit open gesprek helpt om te reflecteren en bij het opstellen van het opleidingsjaarplan 2024 en waar nodig ook bij het bijstellen van het strategisch opleidingsplan. De KiPZ regeling voor 2024 gaat onderdeel uitmaken van een breder zogenaamd TAZ-instrumentarium. Voor zover bekend zullen de nieuwe aanvullende eisen voor de inzet van de subsidie binnen de kliniek in het gesprek worden meegenomen. 

Ter voorbereiding

  • Verzoek om uiterlijk 1 week voorafgaand aan de intervisiesessie het strategisch opleidingsplan, het jaarplan met bijbehorende begroting(en) 2023 van de kliniek te mailen aan hugo.meulblok@zkn.nl. De eerste opzet van het jaarplan 2024 mag ook meegestuurd worden.
  • ZKN per mail voorafgaand aan de sessie antwoord te geven op de vragen uit het document Hulpmiddel bij reflectie onder punt 7.
  • Raadpleeg de ZKN KIPZ-documenten. Hierin zijn een aantal brancherapportages opgenomen met uitkomsten en bevindingen van en over KiPZ en de hulpmiddelen voor o.a. het opstellen van het strategisch opleidings(jaar)plan.

Na de sessie

  • Ontvangt de kliniek een kort verslag met weergave van de besproken feedback.
  • Blijft het bureau beschikbaar voor vragen over KiPZ (aanvragen, uitvoeren en verantwoorden).

Vond u dit artikel interessant? Zoek meer artikelen op de volgende tags:

Deelnemers

Je moet ingelogd zijn om te kunnen zien wie zich aangemeld heeft en/of om je zelf aan te melden.

Ben je nog niet geregistreerd op deze website? Registreren »