05-06-2013 | Tijdens het ZKN Jaarcongres op 5 juni, heeft voorzitter Jak Dekker het ZKN Jaarverslag 2012 persoonlijk overhandigd aan André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland.

2012 was een jaar waarin de vereniging van de Zelfstandige Klinieken Nederland een onstuimige groei doormaakte. Met 200 leden en kandidaat-leden met 300 vestigingen, is meer dan 80% van de klinieken in Nederland nu aangesloten bij ZKN. Daarmee is ZKN dé gesprekspartner namens zorgondernemers in Nederland.

Naast kwaliteit, innovatie en ondernemerschap is het ZKN-keurmerk het DNA van onze vereniging. De eisen van dit keurmerk zijn in 2012 verder aangescherpt. Ook in 2013 zal de lat steeds hoger worden gelegd.

Veel tijd en energie zullen voorts worden gestoken in het VMS-veiligheidsplan. Hiermee worden de kwaliteit en de patiëntveiligheid verder geborgd.

Zelfstandige klinieken spelen een toenemende rol in het betaalbaar en bereikbaar houden van de zorg. Daarvoor is nodig dat zorgverzekeraars klinieken voldoende contracten bieden. Hierop zal ZKN het komende jaar hard blijven inzetten.