Beste klinieken 2018: Tussen kritiek en lof

Elsevier 18-04-2018 - "Waar kan de patiënt het beste terecht voor een nieuwe knie, staaroperatie, borstvergroting of rimpelvuller? Elsevier Weekblad vergelijkt particuliere klinieken voor twaalf behandelingen. Zeker is: het keurmerk van branchevereniging ZKN werkt en is een begin van garantie op goede zorg."

Lees verder...
Nieuws - 18/04/2018

Reactie ZKN op verkennend onderzoek Nivel

Nivel heeft een eerste onderzoek uitgevoerd bij enkele zelfstandige klinieken. Het is een onderzoek, waar gezien de beperkte reikwijdte (10 klinieken) en het ontbreken van een inhoudelijke beoordeling door medisch specialisten geen echte conclusies aan verbonden kunnen worden.

Lees verder...
Nieuws - 22/01/2018