Onderhandelaarsakkoord Medisch-Specialistische Zorg 2019-2022 bereikt

Woensdagavond 25 april is het onderhandelaarsakkoord gesloten over de jaren 2019 - 2022 voor de Medisch-Specialistische Zorg (MSZ). Na maanden van overleg is overeenstemming bereikt tussen ZKN, ZN, VWS, NVZ, NFU, FMS, Patiëntenfederatie en V&VN. De drie hoofdthema’s in het akkoord zijn Zorg op de Juiste Plek, Arbeidsmarkt en Regeldruk. ZKN legt het akkoord met een positief advies voor aan haar leden.

Lees verder...
Nieuws - 26/04/2018