04/06/2014 | Frank de Grave, Voorzitter Orde van Medisch Specialisten: "De Orde van Medisch Specialisten en ZKN kunnen elkaar veel meer versterken dan we tot nu toe hebben gedaan. Als voorzitter van de OMS kan ik wel zeggen dat samen­werking dit jaar centraal staat: vanaf volgend jaar gaat de Orde met alle wetenschappelijke verenigingen samen in een nieuwe federatie van medisch specialisten. Ook medisch specialisten werkzaam in zelfstandige klinieken zijn hierbij uiteraard van harte welkom.

We hebben samen getekend voor het zorgakkoord, waarbij alle medisch specialisten zich inzetten voor het betaalbaar houden van de zorg met behoud van de kwaliteit van zorg. Nederland is al jarenlang Europees kampioen gezondheidszorg. Ook bleek vorig jaar uit onderzoek van het NIVEL dat het vertrouwen van patiënten in medisch specialisten ­onverminderd groot is. De specialisten scoorden een 8,8 en zijn daarmee de betrouw­baarste zorgaanbieders.

Maar dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen. Het is daarom goed dat ook ZKN de kwaliteit van de zorg in de klinieken op een steeds hoger niveau wil brengen en dat ook monitort door middel van het ZKN keurmerk. Dat het keurmerk de richtlijnen volgt van de NVPC, de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, sluit mooi aan op de afspraken over het leveren van gepaste zorg: het zorgvuldig omgaan met de schaarse zorgeuro, waarbij de kwaliteit van zorg voor de patiënt voorop blijft staan. Zodat we ook volgend jaar weer op nummer 1 zullen staan in de Europese Health Consumer Index. 

Ik zie uit naar onze samenwerking!"

BRON: ZKN Jaarverslag 2013