20-07-2017 | Na maanden van intensief overleg en met hulp van ZKN leden, hebben we bereikt dat er 32,5 miljoen euro beschikbaar komt voor het ontsluiten van informatie tussen patiënt en professional. De middelen kunnen worden aangevraagd door zbc’s en overige instellingen voor medisch specialistische zorg. Het uitgangspunt is dat in 2020 alle Nederlanders digitaal toegang hebben tot hun eigen medische gegevens. De regeling wordt volgende week formeel bekend gemaakt.

Wat betekent deze financiële bijdrage voor u?

 • betere transparantie, service en communicatie met uw patiënt
 • steun voor het ontvangen van actuele medicatie overzichten (aansluiting LSP)
 • meer kansen voor health-apps en zelfdiagnostiek.


Hoe verkrijgt u deze subsidie:

ZKN (uit middelen van VWS) ondersteunt & adviseert u onder andere bij het verkrijgen van deze subsidie. U kunt deze verkrijgen door:

 • Stap1: het invullen van een digitaal intakeformulier voor 15 augustus. Hier kijken wij of u voldoet aan de randvoorwaarden voor een subsidie aanvraag.
 • Stap 2: Komt u in aanmerking voor een subsidie aanvraag dan ontvangt u van ons een persoonlijke link naar een uitgebreide nulmeting. Deze nulmeting bepaalt of u in aanmerking komt voor subsidie, en voor welke onderdelen en bedragen. U dient de nulmeting voor 1 september in te vullen.
 • Stap 3: Na het invullen van de nulmeting dient u voor uiterlijk 1 oktober het aanvraagformulier bij VWS te hebben ingediend.

Let op: het intakeformulier moet voor 15 augustus en de nulmeting voor 1 september door u ingevuld zijn dus ga z.s.m. naar de website van ZKN.

Voorwaarden

Zbc’s met meer dan een half miljoen euro omzet verzekerde zorg over 2016, kunnen aanspraak maken op de regeling. Daarnaast moeten zij niet gebruik maken van de ICT faciliteiten van een ziekenhuis, wat reeds subsidie ontving in het kader van VIPP fase 1. De regeling is beschikbaar gesteld voor overige instellingen voor medisch specialistische zorg (revalidatie-instellingen, dialysecentra, epilepsiecentra, radiotherapeutische centra, zelfstandige behandelcentra en categorale instellingen). UMC’s en ziekenhuizen kunnen geen gebruik maken van de regeling, evenals instellingen welke uitsluitend GGZ zorg leveren.

Voor zbc’s met een omzet verzekerde zorg over 2016:

 • van 0,5 miljoen tot maximaal 20 miljoen omzet is er maximaal 124.000,- euro beschikbaar
 • tussen 20 en 70 miljoen euro kunnen maximaal 457.000,- euro aanvragen.
 • met meer dan 70 miljoen euro kunnen maximaal 786.450,- euro aanvragen.

Het totaalbedrag is afhankelijk van voor welke modules subsidie wordt aangevraagd.

De deadline voor het behalen van de subsidiedoelen, is afhankelijk van de module:

 • A1 dient uiterlijk 1 oktober 2018 te zijn gehaald.
 • A2, A3 en B2 dienen uiterlijk 31 december 2019 afgerond te zijn.
 • B1 dient 1 januari 2019 behaald te zijn.

Achtergrond

In december werd door VWS een subsidieregeling voor ziekenhuizen gepubliceerd, genaamd “VIPP” (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional). ZKN startte daarop een intensieve lobby om ook voor zbc’s middelen vrij te maken. Met mooi resultaat, nu klinieken voor dezelfde doelen steun kunnen krijgen van VWS. Met hulp van klinieken zijn kostenonderbouwingen aangeleverd om te komen tot de bedragen uit de subsidieregeling. ZKN bedankt de klinieken voor hun hulp en inspanningen om te komen tot deze subsidieregeling.

ZKN ondersteuning

ZKN helpt klinieken om de aanvraag voor de subsidie in te dienen en om de doelen te bereiken. ZKN ontvangt 2,1 miljoen subsidie om een projectbureau op te zetten om klinieken hierin te begeleiden. Ook zorgt ZKN voor de nulmeting onder zbc’s.

Contactgegevens.

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel +31 (0)70 -317 79 80
vipp@zkn.nl