24-04-2020 | In de afgelopen week heeft ZKN op basis van de actuele ontwikkelingen en in afstemming met NZa, VWS en andere betrokken partijen het coronabeleid voor ZKN-klinieken aangepast. Met de maatschappelijke roep om reguliere zorg te hervatten en de gestelde kaders vanuit de overheid is het ZKN coronabeleid van 18 maart herzien.

Sinds de uitbraak van de corona-epidemie is de zorg in ZKN klinieken drastisch afgeschaald naar gemiddeld 25%. Klinieken hebben personeel, materiaal en apparatuur ter beschikking gesteld ten behoeve van de coronazorg in ziekenhuizen en zich gefocust op urgente zorg. Inmiddels retourneren ziekenhuizen de apparatuur en ook het personeel gaat terug naar de klinieken. Nu de roep om reguliere zorg steeds luider klinkt en zowel ziekenhuizen als klinieken ook bereid en in staat zijn die zorg te verlenen, wordt die zorg stap voor stap weer uitgebreid.

Klinieken zien het als hun zorgplicht om de beschikbare capaciteit te benutten en hun patiënten niet langer dan noodzakelijk op wachtlijsten te laten staan. Juist nu ook artsen en verpleegkundigen wachten op het signaal om weer aan de slag te mogen. Klinieken staan bekend om het leveren van efficiënte en hoogwaardige zorg. Die organisatorische en medisch inhoudelijke kwaliteit is nu meer dan ooit nodig. 

Ons uitgangspunt is en blijft dat wij recht willen doen aan hetgeen maatschappelijk en politiek leeft. De vraag naar niet-COVID zorg en de noodzakelijkheid van zorg spelen daarbij naast elkaar een belangrijke rol. Langs deze lijn hebben we ons nieuwe coronabeleid vormgegeven.

Bekijk hier het ZKN coronabeleid van 24 april 2020.

Bekijk hier de infographic over wat patiënten mogen verwachten over veilige zorg in een kliniek.