24-06-2019 | Zorgevaluatie is de laatste jaren een begrip geworden voor het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg. In het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022 (HLA-MSZ) is afgesproken om gepast gebruik van medisch specialistische zorg verder te bevorderen, door het proces van zorgevaluatie naar een hoger plan te tillen. Dit gebeurt door middel van het programma ‘Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG) waar ZKN deelnemer van is.

Uitgangspunt van ZE&GG is dat over 5 jaar zorgevaluatie onderdeel is van de reguliere zorgprocessen en zorgverlening en leidt tot gepast gebruik. Een eerste rapportage die de ambities en eerste acties van het programma omschrijft is op 21 juni 2019 overhandigd aan Minister Bruno Bruins.

Concrete acties van ZE&GG
Enkele voorbeelden van geplande acties van ZE&GG zijn:

  • Zorgen dat er vanaf 2020 elk jaar een groeiend aantal zorgevaluatiestudies van start gaat, met steeds kortere voorbereidingstijd.
  • De implementatie van uitkomsten uit reeds afgerond evaluatieonderzoek aanjagen en monitoren (zoals die uit het Doelmatigheidsonderzoeksprogramma van ZonMw en het Zinnige Zorg programma van Zorginstituut Nederland).
  • Het ontwikkelen en onder de aandacht brengen van tools en spiegelinformatie voor alle partijen om tot betere implementatie te komen.

Samenwerking
De Patiëntenfederatie, FMS, V&VN, NVZ, NFU, ZKN, ZN en VWS werken gezamenlijk aan het ZE&GG programma. Het programma wordt gefaciliteerd en gemonitord door Zorginstituut Nederland en heeft ZonMw als strategisch partner.

Vanuit ZKN is Yvette Pronk de projectcoördinator van het ZE&GG programma. Voor vragen over het programma en de rol van ZKN kunt u haar benaderen op Y.Pronk@viasana.nl.