Nieuwsbericht

Tussentijdse wijziging cao ZKN: extra verhoging salarissen per 1 februari 2023

20 december 2022

Zoetermeer, 20 december 2022 - De hoge inflatie en sterk stijgende energiekosten raken veel Nederlanders in hun portemonnee. Dat geldt ook voor werknemers van zelfstandige klinieken. Om hen hierin tegemoet te komen, hebben branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en vakbond Alternatief voor Vakbond (AVV) besloten om de salarissen met ingang van 1 februari 2023 te verhogen met 4,75% in plaats van met de eerder overeengekomen 2,75%.

Daarnaast wordt de belastingwetgeving met ingang van 1 januari 2023 veranderd, hetgeen het mogelijk maakt om medewerkers een hogere belastingvrije reiskostenvergoeding toe te kennen. ZKN en AVV hebben afgesproken om de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer en voor dienstreizen met ingang van 1 januari 2023 vast te stellen op € 0,21 per kilometer.

Afspraak met zorgverzekeraars
In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn afspraken gemaakt over doorvertaling van de OVA: ‘Om werkgevers in staat te stellen marktconforme arbeidsvoorwaardenontwikkeling binnen cao’s af te spreken, spreken partijen af dat zorgverzekeraars de OVA (overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling) volledig - en zonder korting – doorvertalen in de prijzen en contracten. Generieke doelmatigheidskortingen op deze middelen zijn daarbij niet aan de orde.’ (IZA, pagina 103-104). ZKN is partner van het Integraal Zorgakkoord. ZKN rekent erop dat de zorgverzekeraars de afspraak in het IZA nakomen waarmee de loonsverhoging die leidt tot voor de zelfstandige klinieken substantieel hogere personeelskosten wordt gecompenseerd.

Toelichting
De cao ZKN biedt AVV en ZKN de mogelijkheid om de inhoud van de lopende cao tussentijds te wijzigen, in geval van bijzondere omstandigheden. AVV en ZKN hebben dit nodig geacht, de effecten van de toegenomen kosten voor levensonderhoud en energie zijn groot. De overheid neemt maatregelen om de gevolgen voor burgers te verminderen. In aanvulling daarop hebben AVV en ZKN besloten om artikel 18.1 cao ZKN tussentijds te wijzigen. Met de extra verhoging van de salarissen per 1 februari 2023 tot 4,75% dragen zelfstandige klinieken een steentje bij aan het behoud van koopkracht van hun medewerkers.

Naast de extra salarisverhoging per 1 februari 2023 worden de artikelen 23 en 24 cao ZKN aangepast. De tegemoetkoming in de kosten van woon-werkverkeer en dienstreizen bedraagt met ingang van 1 januari 2023 € 0,21 per kilometer in plaats van € 0,19.

Over ZKN
ZKN vertegenwoordigt als branchevereniging van zelfstandige klinieken 136 leden die zorg leveren op meer dan 400 vestigingen door heel Nederland. Van de ZKN-klinieken levert 93% verzekerde zorg in meer dan 20 verschillende specialismen. Klinieken leveren momenteel bijna 16% van de medisch-specialistische zorg in Nederland. In 2021 bezochten 1,1 miljoen patiënten een kliniek voor verzekerde zorg. Klinieken die zijn aangesloten bij ZKN hebben allen het ZKN-keurmerk en worden jaarlijks getoetst door onafhankelijke certificeringsinstanties. Het ZKN-keurmerk is een waarborg dat de geleverde zorg veilig en van hoge kwaliteit is, met uitstekende service en nazorg.

Over AVV
AVV is een moderne vakbond die opereert op basis van het zogeheten ‘draagvlakmodel’: het democratische principe dat elke werknemer op wie de cao van toepassing is, zich moet kunnen uitspreken over de cao. AVV heeft dit model ontwikkeld om draagvlak onder de cao te behouden bij een reeds decennia dalende organisatiegraad. AVV is actief in een toenemend aantal sectoren en bedrijven.

Vragen over dit artikel?

Stel uw vraag of opmerking in de reacties hieronder. Of neem contact op met de auteur, Iris Kromwijk.

Profielfoto van Iris Kromwijk
Iris Kromwijk
Contactpersoon