Nieuwsbericht

ZKN publiceert kwaliteitsrapportage op basis van IGJ-indicatoren 2021

31 oktober 2022

Voor het vierde jaar op rij heeft ZKN een kwaliteitsrapportage opgesteld op basis van de Basisset Medisch Specialistische Zorg (MSZ). Deze Basisset bestaat uit gegevens die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) jaarlijks opvraagt bij klinieken om zicht te houden op het behandelaanbod, de grootte en organisatievorm van klinieken. Omdat de IGJ in haar rapportage over deze Basisset MSZ - ‘het resultaat telt particulier klinieken’ - geen onderscheid maakt tussen klinieken met het ZKN-keurmerk en overige klinieken, maakt ZKN een eigen analyse. Met als doel de kwaliteit van ZKN-klinieken transparant te maken en verbeterpunten voor leden te signaleren.

ZKN-klinieken blijven optimaliseren en groei zet door
De kwaliteitsrapportage van ZKN laat zien dat ZKN-klinieken blijven optimaliseren; in 2021 hebben ZKN-klinieken weer iets beter gepresteerd dan voorgaande jaren. Het aantal klinieken dat in de ZKN-analyse een goede score krijgt is weer iets hoger dan in 2020. Het totaal aantal klinieken dat gegevens heeft aangeleverd is gegroeid van 588 in 2020 naar 613 in 2021: een groei van 4%. Zij voeren gezamenlijk ruim 2.8 miljoen behandelingen uit, waarvan bijna 882.000 invasieve behandelingen. Hiermee zet de trend van groei door. In 2021 omvatten ZKN-klinieken 59% van de IGJ-uitvraag. Als alleen wordt gekeken naar verzekerde zorg gaat het om 68%.

Meerwaarde ZKN-keurmerk
Om de meerwaarde van het ZKN-keurmerk te meten maakt ZKN jaarlijks een vergelijking tussen ZKN-klinieken, niet ZKN-klinieken en niet ZKN-klinieken met een ander keurmerk. Ook over 2021 zien we dat de gemiddelde score van de ZKN-klinieken beter is dan die van niet-ZKN-klinieken, met en zonder (overig) keurmerk. Uit de gegevens van de IGJ blijkt bijvoorbeeld dat 51 van 613 klinieken geen onderzoek doet naar de tevredenheid van patiënten. ZKN herkent dit beeld niet aangezien 99% van haar leden jaarlijks patiënttevredenheid meet. Alle klinieken die zijn aangesloten bij ZKN hebben het ZKN-keurmerk en het meten van patiënttevredenheid is hier onderdeel van. Enkel klinieken die voldoen aan strenge eisen op het gebied van professionaliteit, kwaliteit en veiligheid krijgen dit keurmerk toegekend door een onafhankelijk auditkantoor. ZKN-klinieken scoren hoog qua patiënttevredenheid, gemiddeld een 9,0 in 2021 (ZorgkaartNederland). 

Input voor ZKN-academie
Tegelijkertijd blijkt zowel uit de rapportage van de IGJ als die van ZKN dat er ruimte voor verbetering is op een paar indicatoren. Zo blijkt dat de registratie van herbehandelingen bij de meeste ZKN-klinieken op orde is, maar bij een enkeling nog niet. 34% van de onderzochte klinieken die cosmetische behandelingen uitvoeren registreerden herbehandelingen niet volgens de analyse van de IGJ. Minder dan 2% van deze klinieken is lid van ZKN. Verder vereist training in het gebruik van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aandacht. Uit de analyse van de IGJ blijkt dat in 2021 98% van de onderzochte klinieken de meldcode heeft geïmplementeerd, maar dat 24% van de klinieken haar zorgverleners niet trainden in het gebruik ervan. Uit de analyse van ZKN blijkt dat 99,7% van de ZKN-klinieken de meldcode heeft geïmplementeerd, maar dat 17% nog geen structurele training biedt. ZKN ziet deze uitkomst als waardevolle input voor de cursussen van de ZKN Academie, het opleidingscentrum van ZKN waar (kandidaat-)leden kosteloos gebruik van kunnen maken. 

Vragen?
Heeft u vragen over de kwaliteitsrapportage van ZKN? Dan kunt u mailen naar info@zkn.nl. De volledige kwaliteitsrapportage van ZKN is hier te vinden.
Het rapport en nieuwsbericht van IGJ vindt u hier

Vragen over dit artikel?

Stel uw vraag of opmerking in de reacties hieronder. Of neem contact op met de auteur, Marloes Franken.

Profielfoto van Marloes Franken
Contactpersoon