De branche wordt (h)erkend als voorloper in het zorglandschap op het gebied van doelmatigheid, kwaliteit, patiëntveiligheid en servicegerichtheid.

Visie ZKN

ZKN staat voor vernieuwing in het Nederlandse curatieve zorglandschap. We gaan voor groei van onze leden. Dit betekent dat we in 2025 twee keer zoveel patiënten willen helpen.


Missie ZKN

ZKN vertegenwoordigt de belangen van haar leden. Onze organisatie zet in op vier belangrijke thema’s:
1. inzicht in kwaliteit van zorg (transparantie);
2. meer aandacht voor kwaliteit bij zorginkoop;
3. gelijk speelveld (good contracting practices);
4. ruimte voor nieuwe toetreders.

Deze thema’s betekenen dat al onze leden aan de strenge eisen van het ZKN-keurmerk voldoen en de Good Contracting Practices naleven. Ook onderhouden we de ZKN cao die past bij het karakter van de branche en dus flexibel is en ruimte biedt voor aantrekkelijk werkgever- en werknemerschap.