Welke best practice wilt u delen?
De Pijncoachapp (Behandelpadapp)

Wat was de aanleiding om tot deze best practice te komen? 
Omdat veel patiënten aangaven dat ze tussen de operatie en de eerste controle na 14 dagen best veel pijn hadden. De app is een hulpmiddel om de pijn te verminderen.

Wat behelst de verbetering? 
Het gebruik van verslavende pijnstillers loopt in veel landen uit de hand. Ook het aantal Nederlandse gebruikers van oxycodon, een morfine-achtige zware pijnstiller, verdrievoudigde in de afgelopen 6 jaar tot 439.000 per jaar. Met de ontwikkeling van de PijnCoach app biedt Orthopedisch centrum Kliniek ViaSana uit Mill haar patiënten een effectief hulpmiddel om het gebruik van pijnstillers terug te dringen: actieve gebruikers van de app ervaren minder pijn en gebruiken maar liefst 44% minder opiaten. 

Wat zijn de referenties van de best practice?
We hebben dit zelf wetenschappelijk onderzocht, ViaSana voerde een onderzoek uit onder de gebruikers van de app. Het gerandomiseerde onderzoek werd uitgevoerd onder 71 patiënten die een totale knieprothese kregen in Kliniek ViaSana. Patiënten die actief gebruik maakten van de PijnCoach app gaven aan minder pijn te hebben en minder opiaten te gebruiken. “Actieve gebruikers van de PijnCoach app gebruikten 44% minder opiaten. Daarbij nam hun pijn tijdens het belasten van de knie vier keer sneller af, en nam nachtpijn zelfs zes keer sneller af.

Hoe sluit deze best practice aan op uw visie?
Omdat we met de app de verwachtingen van patiënten overtreffen en we onze zorg kunnen verbeteren en we kwaliteit en veiligheid op het hoogste niveau borgen.

Wie profiteert van deze best practice?
Patiënten omdat ze minder pijn hebben en minder opiaten gebruiken. Van dat laatste profiteert de maatschappij ook omdat dit gezondheidszorgkosten scheelt.

Wie hebben er intern meegewerkt aan deze best practice? 
Onderzoek doen gaat niet zonder samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen ViaSana. Zo heeft een anesthesioloog gezorgd voor de juiste informatie over het medicatiegebruik in de PijnCoach app en een fysiotherapeut heeft dit gedaan voor het juiste advies. In de studie zijn twee groepen met elkaar vergeleken: de groep met de PijnCoach app en de groep zonder PijnCoach app. Daarbij heeft de verpleegafdeling de randomisatie (loting) uitgevoerd, de PijnCoach app geïnstalleerd op de telefoon of tablet van de patiënten en hen wegwijs gemaakt in het gebruik ervan. De wetenschapscoördinator heeft de gehele studie gecoördineerd, zoals het opzetten van de studie met daarbij het maken van onderzoeksprotocollen, instrueren van alle medewerkers en het verkrijgen van toestemming van de medische ethische commissie voor het uitvoeren van de studie volgens wet- en regelgeving. De onderzoekstagiair heeft de gegevens geanalyseerd en de onderzoeksvraag beantwoord. Om te zorgen dat de studie klinische relevant en toepasbaar was, viel de gehele studie onder de klinische verantwoordelijkheid van de hoofdonderzoeker en een anesthesioloog.”

Welke externe partijen zijn betrokken bij de best practice? 
Interactive Studios. De app is gebouwd in de behandelpad app. Een bestaande app die we enkele jaren geleden al samen met hen ontwikkelde.

Wat levert de best practice op?
Minder pijn en minder opiaat gebruik. “Actieve gebruikers van de PijnCoach app gebruikten 44% minder opiaten. Daarbij nam hun pijn tijdens het belasten van de knie vier keer sneller af, en nam nachtpijn zelfs zes keer sneller af”

Waar bent u het meest trots op?
Het gebruik van verslavende pijnstillers loopt in veel landen uit de hand. Ook het aantal Nederlandse gebruikers van oxycodon, een morfine-achtige zware pijnstiller, verdrievoudigde in de afgelopen 6 jaar tot 439.000 per jaar. Met de ontwikkeling van de PijnCoach app bieden wij als relatief klein centrum een effectief hulpmiddel om een bijdrage te leveren aan dit wereldwijde probleem. “Vanwege de goede resultaten adviseert ons onderzoeksteam om de app beschikbaar te stellen voor al onze knieprothesepatiënten. Mogelijk heeft de app ook bij andere behandelingen en specialismen effect.”

Bekijk meer best practices in de categorie De juiste zorg op de juiste plek

The Hand Clinic

Alle zorg in één hand

The Hand Clinic
Stichting DermaZuid

Iedereen betrokken voor juiste zorg op de juiste plek

Stichting DermaZuid
Stichting Centrum Oosterwal

Samen verzorgen we wonden beter

Stichting Centrum Oosterwal