Corona is inmiddels al bijna 2 jaar in Nederland. ZKN-klinieken zijn al vele fases doorgegaan; van uitleen van personeel en apparatuur in de eerste golf, voorzetten van de reguliere zorg in de tweede golf en voorzien in de inhaalzorg in 2021. ZKN en haar leden hebben ten alle tijden hun verantwoording genomen en gekeken waar de rol van klinieken, op welk moment, het meeste kon bijdragen. Daarbij volgen we de landelijke afspraken, richtlijnen van het RIVM en het ZKN coronabeleid.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de door ZKN gedeelde berichten. Het merendeel van de berichtgeving van ZKN is uiteraard aan onze leden gericht en vindt plaats via mailingen en de ZKN ledenportal. In de ledenportal plaatsen we ook antwoorden op de veelgestelde vragen van klinieken. Leden die nog geen nieuwsbrief ontvangen of nog niet in de portal kunnen, kunnen zich hier aanmelden

ZKN corona berichtgeving

26/11/2021

Beleid ZKN in relatie tot LNAZ-fase 2D
De druk in de ziekenhuizen is opnieuw op een hoog en zorgelijk niveau beland. De klinieken willen een zinnige en betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de nood in de ziekenhuizen en daarmee aan de zorg in Nederland. Om dit te waarborgen is het thans geldende ZKN beleid vastgesteld. 

08/07/2021

ZKN coronabeleid aangepast

ZKN heeft de nieuwste versie van haar coronabeleid gepubliceerd. Het beleid is aangepast op basis van de nieuwe omstandigheden, zoals de inhaalzorg en versoepeling van maatregelen. In dit beleid wordt gelinkt naar de matrix FMS ‘Aanpassingen COVID‐19 maatregelen bij dalende incidentie en toegenomen bescherming door vaccinatie/doorgemaakte infectie’.

26/05/2021

ZKN volop in de media over inhaalzorg en capaciteit bij klinieken
ZKN is volop in het nieuws over de inhaalzorg die na corona moet gaan plaatsvinden. We delen met u enkele mediaberichten uit het Parool, de Gelderlander, Radio NPO 1, RTL nieuws, Zorgvisie en het Algemeen Dagblad. 

20/05/2021

Eerste 3.534 afspraken voor vaccinatie kliniekmedewerkers gemaakt
9.500 zorgmedewerkers uit klinieken kunnen een afspraak maken voor hun corona vaccinatie. Het gaat om verpleegkundigen, OK-assistenten, artsen en alle andere zorgmedewerkers die dagelijks in fysiek contact staan met patiënten.

18/05/2021

In het nieuws: Haal geen personeel weg uit klinieken voor inhaalzorg
In de media is er veel te doen om een actieplan voor inhaalzorg na corona waarbij ook kliniekpersoneel wordt gevraagd om bij te springen in ziekenhuizen. 

14/04/2021

Klinieken kunnen helpen wachtlijsten ziekenhuizen weg te werken
Drie voorbeelden van klinieken die samenwerken met ziekenhuizen om wachtlijsten aan te pakken waren recent in het nieuws.

15/01/2021

Meld u vrijwillig aan voor werken in het ziekenhuis i.v.m. COVID-19
De druk op ziekenhuizen in een aantal ROAZ-regio’s neemt toe. Dit resulteert in vraag naar kliniekpersoneel. Kliniekmedewerkers die klinische zorg verlenen binnen de FMS-klasse 4 en 5 kunnen gaan helpen in deze ziekenhuizen.  

08/01/2021

Update ZKN coronabeleid
ZKN heeft een vernieuwde versie gepubliceerd van haar coronabeleid. De laatste versie dateerde van oktober 2020. Het beleid is op basis van de nieuwe omstandigheden rondom het personeelsdossier licht aangepast qua formulering. 

31/12/2020

Help de ziekenhuizen!
Concrete invulling van onze steun aan ziekenhuizen is in volle gang. Men weet de klinieken te vinden voor overdracht van patiënten, maar ook is in deze zware tijden op de IC personele steun voortdurend aan de orde.

26/10/2020

16/10/2020

15/10/2020

2/10/2020

Mondkapjesbeleid in klinieken
Vanaf maandag 5 oktober dragen de medewerkers van ZKN-klinieken een mondkapje voor uw en hun eigen veiligheid. De kliniek zal u als patiënt ook verzoeken een mondkapje te dragen. De medewerkers in de kliniek zullen u vertellen op welke momenten u het mondkapje weer af mag doen (bijvoorbeeld in de spreekkamer).

01/10/2020

24/04/2020

14/04/2020

01/04/2020

Oproep voor urgente planbare zorg in klinieken en ziekenhuizen
ZKN en een aantal ziekenhuizen hebben opgeroepen om patiënten met een urgente zorgvraag ten tijde van de corona crisis zorg te blijven bieden. Dit initiatief is aangekondigd op 30 maart tijdens het programma Radar. De aanleiding voor deze oproep is het grote aantal uitgestelde behandelingen door de vanzelfsprekende prioriteit op de zorg voor corona patiënten. Nu steeds duidelijker wordt dat de COVID-19 crisis een langere periode gaat duren is de verwachting dat het stuwmeer aan patiënten die wachten op planbare zorg fors zal gaan toenemen. Zorg die nu nog niet urgent is wordt naarmate dit wordt uitgesteld mogelijk wel urgent.

2020

Mediaoverzicht
Het mediaoverzicht bevat de uitingen van ZKN in de media. Daarnaast bevat het een greep uit de goede voorbeelden die we tijdens de eerste coronagolf hebben verzameld of de media hebben gehaald. 

18/03/2020

Coronabeleid ZKN - 18 maart 2020
ZKN heeft een coronabeleid opgesteld om aan te geven hoe wij als branchevereniging kijken naar de coronacrisis en de rol die klinieken kunnen spelen in de ondersteuning van de ziekenhuizen en de urgente planbare zorg.

U vindt deze berichten ook op de homepage van ZKN en bij nieuws. Daarnaast kunt u ZKN ook volgen op Twitter en Linkedin.

Persvragen?

Voor persvragen neem contact ZKN via 070-3177980. 
U kunt uw verzoek ook altijd mailen naar info@zkn.nl dan komen wij er zo snel mogelijk op terug.