Activiteit

Medicatieveiligheid in de kliniek (hybride)

27 jun
27 juni 2022
13:00 tot 15:00
ZKN bijeenkomst

Het doel is om u in deze ZKN Academie te inspireren en te helpen om uw medicatieprocessen 'state of the art' te krijgen en te houden, zodat u ook op het gebied van medicatieveiligheid voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en de in het ZKN-keurmerk opgenomen eisen. Medicatieveiligheid is een belangrijk thema en onderdeel van het ZKN-keurmerk. U wordt er zelfs apart voor geaudit door een toezichthoudend apotheker. Voor IGJ is medicatieveiligheid een speerpunt waarvoor het in toenemende mate zelfstandige klinieken bezoekt.

Rinske Pauw van Clinic care services zal de academie verzorgen. De volgende onderwerpen zullen tijdens de academie aan bod komen:

  • Veilig voorschrijfproces, op basis van een AMO (actueel medicatie overzicht), een EVS (een elektronisch voorschrijfssysteem) en het uitvoeren van medicatiebewaking (o.a. check op interacties en dubbelmedicatie)
  • Veilige en juiste medicatieopslag (o.a. juiste opslagcondities en voorkomen verwisselingen)
  • High Risk Medicatie en het voor toediening gereed maken ervan (incl. verplichte dubbelchecks)
  • Omgang met medicinale gassen
  • Documentatie van werkafspraken en protocollen 
  • Veilige meldingscultuur en leren van (bijna) fouten met medicatie
  • Toelichting op de jaarlijkse audit door de leverende of gevestigde apotheker. Waarop wordt specifiek getoetst?

Het programma zal nog aangevuld worden met op dat moment actuele onderwerpen.

Hybride academie
Deze academie kan in Zoetermeer worden bijgewoond voor degene die aanwezig kan en wil zijn en collega's uit andere klinieken wil spreken. Voor deelnemers voor wie de reistijd te lang is of om andere redenen de training liever digitaal willen volgen kan de academie op hetzelfde tijdstip online gevolgd worden. Op een later moment zullen we onder de inschrijvers de voorkeuren hievoor opvragen. 
Voor degene die in Zoetermeer deelnemen is voorafgaand aan de academie een lunch beschikbaar en na afloop tijd om ervaringen met collega's uit andere klinieken te delen.

Deelnemers

U moet ingelogd zijn om te kunnen zien wie zich aangemeld heeft en/of om uzelf aan te melden.

Bent u nog niet geregistreerd op deze website? Registreren »