Nieuwsbericht

KiPZ subsidieregeling verlengd tot en met 2023

10 augustus 2022

De KiPZ subsidie regeling ondersteunt klinieken en ziekenhuizen bij het opleiden en ontwikkelen van zorgpersoneel. De regeling voor 2023 is inmiddels goedgekeurd en ondertekend door de minister van Langdurige Zorg en gepubliceerd in de Staatscourant. Begin augustus is de informatie over de regeling voor opleidingsjaar 2023 beschikbaar op de website van DUS-I. De verplichte formats worden naar verwachting eind september / begin oktober gepubliceerd.

Hieronder een aantal belangrijke wijzigingen en zaken voor 2023 op een rij.

 1. Een financieel verslag met controleverklaring i.p.v. een beoordelingsverklaring door de accountant.
  De NVZ, NFU en ZKN hebben ingezet op het behoud van de beoordelingsverklaring zoals ook de wens is van de ziekenhuizen en klinieken. Desondanks is besloten terug te gaan naar de oorspronkelijke situatie voor 2020 nu volgens het ministerie van VWS de situatie door COVID-19 gestabiliseerd is. Met de controleverklaring (voor subsidies > €125.000) wordt aangesloten bij de standaard eisen van financiële verantwoording van subsidies zoals de KiPZ die vallen onder de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. De controleverklaring sluit voor het ministerie aan bij een transparante en adequate verantwoording van publieke middelen. Het nieuwe accountantsprotocol KiPZ 2023 wordt opgesteld in november.
   
 2. Verplicht gebruik van standaard formats
  Het is bij de aanvraag voor 2023 verplicht de vaste formats voor het jaarplan met bijbehorende begroting en voor de verklaring van een werknemersvertegenwoordiging te gebruiken. Deze vaste formats worden naar verwachting eind september / begin oktober gepubliceerd op de website van DUS-I. Reden hiervoor is dat vaste formats fouten voorkomen bij de aanvraag van de subsidie.
   
 3. Wijziging standaard uurtarief
  Het uurtarief voor ziekenhuizen en klinieken is aangepast naar € 45,36 (was €42,24).
   
 4. Deadline indienen aanvraag
  De deadline voor het aanvragen van KiPZ subsidie is uiterlijk 15 december 2022 om 23.59 uur via het Subsidieportaal.

Hoe verder na 2023? 

Een nieuwe passende regeling uitwerken, als nadere uitwerking van het nieuwe Integraal Zorgakkoord - kost de nodige tijd en inspanningen. Klinieken kunnen nu tijdig aan de slag met de opleidingsplannen voor 2023 en hoeven voor 2023 dus niet te wachten op de nieuwe regeling. ZKN streeft samen met de NVZ en NFU naar behoud van de regeling voor de MSZ ook na 2023.

Vragen over dit artikel?

Stel uw vraag of opmerking in de reacties hieronder. Of neem contact op met de auteur, Hugo Meulblok.

Contactpersoon
CAO