Nieuwsbericht

Monitor Veranderaanpak Uitkomstgerichte Zorg

13 september 2022

De veranderaanpak van het Programma Uitkomstgerichte Zorg heeft als doel de resultaten van het programma hun weg te laten vinden in de praktijk. Door middel van een enquête willen het programma evalueren of dit lukt. Geeft u aan, voor uw kliniek, in hoeverre Uitkomstgerichte Zorg aandacht krijgt? Ga hier naar de vragenlijst. 

Over het programma UZ
Het Programma Uitkomstgerichte Zorg wil meer inzicht creëren in uitkomsten van zorg die er voor de patiënt écht toe doen, en wil stimuleren dat die inzichten worden gebruikt om de zorg voor patiënten nog verder te verbeteren. Welke behandeling geeft de beste uitkomst? Wat zijn de voor- en nadelen? Wat past bij mij als patiënt en waar kan ik die behandeling het beste krijgen? Hoe beoordelen andere patiënten die in een vergelijkbare situatie zitten dat?

Patiënt en zorgverlener kunnen deze inzichten gebruiken om samen te beslissen over de behandeling en een behandeling te kiezen die het beste aansluit op de wensen van de patiënt. Ook kunnen zorgprofessionals de uitkomsten van zorg gebruiken om van elkaar te leren en zo de zorg te verbeteren.

Veranderaanpak
De veranderaanpak is het overkoepelende onderdeel binnen het Programma Uitkomstgerichte Zorg dat ervoor zorgt dat de resultaten vanuit het programma hun weg vinden in de praktijk. Het programma wil zoveel mogelijk instellingen binnen de medisch-specialistische zorg informeren en inspireren over uitkomstgerichte zorg en ondersteunen om ermee aan de slag te gaan. Dit onderdeel wordt gecoördineerd door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

De primaire doelgroep van de veranderaanpak zijn zorgprofessionals bij instellingen binnen de medisch-specialistische zorg. De secundaire doelgroep van de veranderaanpak zijn andere professionals die zich bezighouden met kwaliteit van zorg (beleidsadviseurs, management, communicatie) werkzaam bij instellingen binnen de medisch-specialistische zorg of patiënt-vertegenwoordigende organisaties. 

Om na te gaan in hoeverre de veranderaanpak erin slaagt om deze doelgroepen te informeren en inspireren over uitkomstgerichte zorg en te ondersteunen om ermee aan de slag te gaan, wil het programma u een aantal vragen stellen.

Vragenlijst
De vragenlijst bestaat uit maximaal 24 vragen. Invullen duurt maximaal 10 minuten. De vragenlijst is beschikbaar tot en met 29 september 2022. We gebruiken de data alleen voor de monitoring van de veranderaanpak. Hartelijk dank voor uw deelname!

Open hier de vragenlijst. 

Vragen over dit artikel?

Stel uw vraag of opmerking in de reacties hieronder. Of neem contact op met de auteur, Joanne Bloemsaat - Minekus.