Nieuwsbericht

Publicatie IGJ rapportage Particuliere klinieken in beeld 2022

16 november 2023

Om inzicht te krijgen in de sector van zelfstandige klinieken, vraagt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) jaarlijks gegevens op (toezichtvragen en verbeterdoelen). De IGJ gebruikt deze informatie bijvoorbeeld om risico’s te signaleren en hier het toezicht op af te stemmen. Daarnaast vraagt de IGJ aan een groep grote klinieken om hun resultaten bij bepaalde verbeterdoelen uit te werken. Deze publicatie is gebaseerd op deze gegevens over het verslagjaar 2022. U vindt de publicatie hierDe IGJ verwacht dat klinieken deze informatie tot zich nemen en waar nodig verbetermaatregelen treffen.

Toezichtvragen
Het eerste deel van het rapport beschrijft het resultaat van de toezichtvragen. IGJ noemt hierbij specifiek herbehandeling cosmetische ingrepen, training meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en het meten van patiënttevredenheid.
Jaarlijks laat ZKN een groot deel van de toezichtvragen analyseren door onderzoeksbureau Panteia. Zodoende weten we dat de resultaten in de factsheet van IGJ niet helemaal overeenkomt met onze eigen gemeten resultaten.
De training meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld; deze wordt bij meer dan 90% van de ZKN-klinieken aangeboden aan de medewerkers terwijl de IGJ signaleert dat bij 21% van de klinieken deze training niet plaatsvindt.
Het meten van patiënttevredenheid is een onderdeel van het keurmerk, de 10% van de klinieken die IGJ noemt in haar analyse betreft dus niet de ZKN- klinieken.
34% van de klinieken die cosmetische behandelingen uitvoert registreert niet of niet consequent of er herbehandelingen plaatsvinden vanwege complicaties of ontevredenheid. Binnen de ZKN-klinieken is dit 50%. Hier zit ruimte voor verbetering.
Wist u dat u uw eigen resultaten verslagjaar 2022 kunt vergelijken met die van andere klinieken in SKI (Spiegelinformatie KwaliteitsIndicatoren), meer informatie over SKI vindt u hier.

Verbeterdoelen
Het tweede deel van het rapport beschrijft het resultaat van de twee verbeterdoelen welke van toepassing zijn in klinieken. De verbeterdoelen die van toepassing zijn voor klinieken zijn;

  • Continuiteit van zorg
  • Valpreventie
  • Antistolling.
  • Pijnbeleid

Per verbeterdoel beschrijft IGJ het algemene beeld en worden goede voorbeelden genoemd.
De verbeterdoelen worden alleen door grotere klinieken aangeleverd, deze klinieken krijgen hierover een bericht van IGJ. De IGJ gaat met alle klinieken die deze verbeterdoelen hebben aangeleverd in gesprek over de bevindingen. In zo’n gesprek licht de IGJ de bevindingen toe en wordt vastgesteld of er sprake is van een tekortkoming die een risico met zichmeebrengt en dus hersteld moeten worden. Dat laatste is namelijk erg afhankelijk van de situatie en het soort behandelingen dat de kliniek uitvoert. 

Bij de verbeterdoelen zijn er punten die nog verbetering vragen. In de factsheet noemt de IGJ: 'Bijvoorbeeld het formuleren van concrete (volgens ‘SMART’-methode) verbetermaatregelen kan en moet beter. Verder ontbrak in de terugkoppeling regelmatig een aantoonbare verbetercyclus (volgens ‘PDCA’-methode) met een concrete uitwerking daarvan. Feitelijke onderbouwing met behulp van data ontbrak bij meer dan de helft van de verbeterdoelen'.
Om deze reden heeft de IGJ samen met ZKN een onlinebijeenkomst georganiseerd op 25 januari 2024, de klinieken die dit betreft zijn op maandag 13 november door ZKN via de mail benaderd om zich aan te melden voor deze bijeenkomst.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dat contact op met Marloes Franken, marloes.franken@zkn.nl

Vragen over dit artikel?

Stel uw vraag of opmerking in de reacties hieronder. Of neem contact op met de auteur, Marloes Franken.

Profielfoto van Marloes Franken
Contactpersoon