Nieuwsbericht

Werkbezoek Nivel aan Cortoclinics

15 november 2023

In opdracht van VWS starten onderzoeksinstituut Nivel en Amsterdam Public Health research institute met de monitor patiëntveiligheid 2023-2027 voor klinieken en ziekenhuizen. Deze monitor is een vervolg op de monitor 2019-2022.

Voor de start van de monitor zijn onderzoekers Mees Baartmans en Linda van Eikenhorst van Nivel op werkbezoek geweest bij CortoClinics. Vanuit ZKN waren Wouter Harmsen en Marloes Franken aanwezig. Zij zijn ontvangen door Nanne Kort en Adriaan Jongepier van CortoClinics.

Het doel van het werkbezoek is een beeld te krijgen van patiëntenzorg en medische technologie in klinieken, zodat onderzoeksplannen voor de nieuwe monitor hierop zullen aansluiten.

Monitor Patiëntveiligheid

De Monitor Patiëntveiligheid 2023-2027 voorziet in een actualisering van kennis over patiëntveiligheid in zelfstandig klinieken sinds de monitor ‘Monitor Zorggerelateerde schade in zelfstandige behandelcentra (ZBC’s), 2019-2022’, welke positief werd ontvangen door VWS.

Deelname aan de monitor biedt ZKN de mogelijkheid om ons wederom te profileren op het gebied van patiëntveiligheid. Naar aanleiding van de vorige monitor heeft Nivel aanpassingen gemaakt aan de onderzoeksopzet, welke nu meer passend is bij de zorg geleverd door klinieken. Daarnaast is een begeleidingscommissie opgezet en zullen bevindingen worden getoetst met een klankbordgroep.

Onderdelen van de nieuwe monitor zijn naast de dossierstudie vermijdbare schade:

  • Verminderen registratielast rondom VMS thema’s (ziekenhuizen en klinieken)
  • Toepassen medische technologie (ziekenhuizen en klinieken), onder andere door middel van interviews en observaties (MDL en orthopedie)
  • Zorg voor kwetsbare ouderen (minder voor ZBC)
  • Antistollingszorg
  • Cultuurmeting (ziekenhuizen en klinieken)
  • Monitor zorggerelateerde schade (ziekenhuizen en klinieken)

Nivel is voornemens om binnen ZKN 20 klinieken te includeren binnen de specialismen orthopedie, oogheelkunde en dermatologie. Per kliniek zullen 20 dossiers worden bestudeerd. Op korte termijn is de informatiefolder klaar en gaat Nivel in samenspraak met ZKN gericht een aantal klinieken uitnodigen. Met een begeleidingscommissie, waar Charlotte Molenaar in deelneemt, wordt 2 keer per jaar gesproken over voortgang en resultaten.

Klinieken die zorg bieden op het gebied van orthopedie, oogheelkunde en dermatologie zullen binnen afzienbare tijd uitgenodigd worden voor deelname aan de monitor.

Vragen over dit artikel?

Stel uw vraag of opmerking in de reacties hieronder. Of neem contact op met de auteur, Wouter Harmsen.

Profielfoto van Wouter Harmsen
Contactpersoon