Nieuwsbericht

ZKN en AVV bereiken principeakkoord nieuwe cao zelfstandige klinieken

15 december 2023

Op vrijdag 15 december hebben ZKN en vakbond AVV een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de 7750 medewerkers van zelfstandige klinieken in Nederland.

De afspraken voor de nieuwe cao met een looptijd van 18 maanden (1 januari 2024 t/m 30 juni 2025) behelzen onder andere de volgende afspraken:

 • Driemaal een algemene loonsverhoging, optellend tot 12%;
 • Een verbetering van het salarisperspectief voor de meeste medewerkers;
 • Een verhoging van de opbouw van het vakantiegeld;
 • Verhoging van de tegemoetkoming reiskosten;
 • Diverse studieafspraken ter voorbereiding op mogelijke toekomstige cao-wijzigingen.

De gemaakte afspraken worden hieronder meer in detail uitgewerkt:

ZKN en AVV zijn van mening dat met de afspraken een uitgebalanceerd totaalpakket is gerealiseerd, dat recht doet aan de inzet van de medewerkers van zelfstandige klinieken en de positie van de klinieken op de Nederlandse zorgmarkt. Belangrijkste redenen  die tot deze uitkomst hebben geleid zijn de hoge inflatie van de afgelopen periode, de krapte op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van de lonen in aanpalende zorgsectoren.

AVV zal het principeakkoord de komende weken met een positief advies voorleggen aan de medewerkers van zelfstandige klinieken. Het streven van ZKN en AVV is om na het bereiken van een definitief akkoord, de tekst van de nieuwe cao ZKN eind januari 2024 te ondertekenen en aan te melden bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De belangrijkste afspraken voor de nieuwe cao ZKN:

Looptijd: De nieuwe cao ZKN heeft een looptijd van 18 maanden, te weten van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025.

Salarisgebouw / algemene salarisontwikkeling: Het loongebouw en de salaristabellen van de cao ZKN en de salarissen van de onder de cao vallende medewerkers worden als volgt aangepast, met ingang van 1 januari 2024:

 • Komen de IP-nummers 1 tot en met 8 van het salarisgebouw ZKN te vervallen als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon;
 • Worden de functiegroepen van 5 tot en met  55 van het salarisgebouw ZKN uitgebreid met één IP nummer, als volgt:
  • Functiegroep    5: toevoeging IP-nummer 11 (€ 2.500,-)
  • Functiegroep 10: toevoeging IP-nummer 13 (€ 2.666,-)
  • Functiegroep 15: toevoeging IP-nummer 15 (€ 2.836,-)
  • Functiegroep 20: toevoeging IP-nummer 17 (€ 3.002,-)
  • Functiegroep 25: toevoeging IP-nummer 19 (€ 3.168,-)
  • Functiegroep 30: toevoeging IP-nummer 21 (€ 3.340,-)
  • Functiegroep 35: toevoeging IP-nummer 23 (€ 3.508,-)
  • Functiegroep 40: toevoeging IP-nummer 25 (€ 3.679,-)
  • Functiegroep 45: toevoeging IP-nummer 29 (€ 4.039,-)
  • Functiegroep 50: toevoeging IP-nummer 35 (€ 4.567,-)
  • Functiegroep 55: toevoeging IP-nummer 41 (€ 5.128,-)

Hierdoor wordt het maximumbedrag van de schaal verhoogd en ontstaat er een beter salarisperspectief voor de medewerkers in deze functiegroepen.

Algemene salarisverhoging:

 • Met ingang van 1 februari 2024 worden van het salarisgebouw ZKN de bedragen van de IP-nummers: 
  • 9 tot en met 41 en de salarissen van deze medewerkers verhoogd met 7%;
  • 42 tot en met 60 en de salarissen van deze medewerkers verhoogd met 6%;
  • 61 tot en met 100 en de salarissen van deze medewerkers verhoogd met 5%;
 • Met ingang van 1 november 2024 worden van het salarisgebouw ZKN de bedragen van de IP-nummers 9 tot en met 100 en de salarissen van de medewerkers verhoogd met 2,5%;
 • Met ingang van 1 februari 2025 worden van het salarisgebouw ZKN de bedragen van de IP-nummers 9 tot en met 100 en de salarissen van de medewerkers nogmaals verhoogd met 2,5%.

Verhoging opbouw vakantiebijslag

 • Met ingang van 1 juni 2024 wordt de opbouw van het vakantiegeld verhoogd van 8% naar 8,33%.

Vergoeding reiskosten woon-werk en thuiswerkvergoeding

 • Met ingang van 1 januari 2024 worden de vergoedingen reiskosten verhoogd naar € 0,23 ct/km en de tegemoetkoming thuiswerken naar € 2,15 per thuisgewerkte dag.

Stagevergoeding:

 • De stagevergoeding wordt met ingang van 1 januari 2024 en 1 januari 2025 verhoogd overeenkomstig de algemene salarisstijgingen (7% per 1 februari 2024, 2,5% per 1 november 2024 en 2,5% per 1 februari 2025).

Studieafspraken: Partijen zullen tijdens de looptijd van de nieuwe cao onderzoeken:

 • Of en zo ja, onder welke in de cao vast te leggen condities er op vrijwillige basis door de medewerker kan worden doorgewerkt na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
 • Wat de impact is van het verlenen van specifieke medische zorg en de ontwikkelingen in de zorgvraag van patiënten op de openingstijden van zelfstandige klinieken en de werktijden van medewerkers. Op basis van de uitkomsten van deze studie kunnen partijen overwegen om in de nieuwe cao afspraken te maken over de relevante artikelen rondom werktijden, vergoedingen en de vitaliteitsregeling in de cao ZKN.
 • Op welke wijze duurzame vormen van mobiliteit (reisbewegingen) voor medewerkers kunnen worden gestimuleerd.  

 

Paulette Timmerman-Gerritzen                                         Martin Pikaart

Directeur ZKN                                                                                Voorzitter AVV

Vragen over dit artikel?

Stel uw vraag of opmerking in de reacties hieronder. Of neem contact op met de auteur, Tim Rook.

Profielfoto van Tim Rook
Contactpersoon