Nieuwsbericht

Is jouw organisatie klaar voor elektronische uitwisseling van de BgZ? Doe de zelfscan!

30 mei 2024

Zorgorganisaties weten dat elektronische gegevensuitwisseling belangrijk is. Maar wat het betekent voor hun organisatie of wat nodig is om te starten met de implementatie ervan, is nog niet altijd duidelijk. Naast de ‘Zelfscan eOverdracht’ is daarom nu ook de ‘Zelfscan BgZ uitwisseling medisch-specialistische zorg’ beschikbaar. BgZ staat voor Basisgegevensset Zorg.

Zelfscan BgZ
De 'Zelfscan BgZ’ is een gratis online tool waarmee zorgorganisaties kunnen zien hoe klaar ze zijn voor BgZ-implementatie. En ook wat ze nog kunnen doen om voorbereid te zijn op de Algemene maatregel van bestuur (AMvB) onder de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz), waarin de BgZ wordt aangewezen. De zelfscan bestaat uit een lijst met vragen die betrekking hebben op de vijf lagen van het interoperabiliteitsmodel (van Nictiz). Direct na afronding van de vragenlijst, formuleert de tool een advies.

Basisgegevensset Zorg (BgZ)
De BgZ is een samenvatting van (medische) gegevens over een patiënt die in elk onderdeel van het zorgproces belangrijk is. De BgZ is de eerste gegevensuitwisseling die onder de Wegiz verplicht elektronisch en gestandaardiseerd gaat verlopen. De AMvB waarin de BgZ wordt aangewezen, verwijst naar de norm NEN 7540. Deze norm is recent gepubliceerd.

Voorbereiding op de AMvB van de BgZ
Voor het zorgveld is de implementatie van de elektronische gegevensuitwisselingen niet alleen een complex technisch project, maar ook een veranderkundige opgave. De oproep aan zorgorganisaties is dan ook om niet stil te zitten, maar om zich op de komst van de AMvB's onder de Wegiz voor te bereiden. De Zelfscan BgZ is hiervoor een belangrijk hulpmiddel.

Ga direct naar de Zelfscan BgZ

Vragen over dit artikel?

Stel uw vraag of opmerking in de reacties hieronder. Of neem contact op met de auteur, Iftin Mohamud.

Profielfoto van Iftin Mohamud
Contactpersoon