Nieuwsbericht

IZA Digitaliseringsroutekaart MSZ geactualiseerd!

18 juni 2024

De IZA Digitaliseringsroutekaart voor de medisch-specialistische zorg is geactualiseerd. Deze routekaart brengt de IZA-doelstellingen in kaart. Zo kunnen zorginstellingen de doelstellingen opnemen in hun jaarplannen, meerjarenstrategie en investeringsplannen. Op die manier werkt de sector medisch-specialistische zorg toe naar passende hybride zorg.

Samen een stap vooruit
Op 19 april 2024 kwamen meer dan honderd experts samen tijdens de bijeenkomst ‘IZA Digitaliseringsroutekaart in actie: concrete stappen’. Met vertegenwoordigers van ZKN, NFU, NVZ, FMS, Nictiz, VZVZ, V&VN, DHD, VWS en EPD-leveranciers was het hele medisch-specialistisch veld vertegenwoordigd. Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn er grote stappen gemaakt om de IZA-routekaart digitalisering medisch-specialistische zorg nog concreter te maken.

Communicatie landelijke keuzes
Een belangrijke constatering van de bijeenkomst van 19 april is dat de landelijke keuzes op het gebied van digitalisering in de medisch-specialistische zorg breder bekend moeten zijn. Het gaat daarbij om keuzes rondom eenheid van taal, een landelijk dekkend netwerk en generieke functies die nodig zijn om systemen met elkaar te laten communiceren en gegevens uit te wisselen. Ook de urgentie van deze keuzes moeten sterker en breder gevoeld worden. Op dit moment worden veel oplossingen beproefd, die dit jaar of komend jaar technisch klaar zijn voor implementatie. De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) en verschillende NEN-normen zullen zelfstandige klinieken verplichten om deze oplossingen over te nemen.

De juiste zorg op de juiste plek
Domien Debruyne, CEO van Andros Clinics en Vice-voorzitter van het ZKN bestuur: “Door digitale gegevensuitwisseling worden de muren tussen zorginstellingen doorbroken, worden gegevens niet langer dubbel ingevoerd en zijn actuele patiëntgegevens altijd direct beschikbaar. Dit bespaart niet alleen tijd, maar vermindert ook het risico op fouten. Daarbij is digitale gegevensuitwisseling geen doel op zich, maar randvoorwaardelijk om samen met partijen in de zorg de juiste zorg op de juiste plek te kunnen leveren. Deze routekaart brengt de IZA-doelstellingen in kaart, geeft duiding en focus aan deze doelen en helpt klinieken zodoende om de doelstellingen op te nemen in hun jaarplannen, meerjarenstrategie en investeringsplannen. Efficiënte en veilige uitwisseling van medische informatie, gaat bijdragen aan passende zorg voor patiënten.”

Het groter geheel
Op 19 april werd niet alleen gekeken naar de noodzakelijke bijstellingen van de routekaart. De deelnemers benoemden ook wat er nog meer nodig is om digitalisering te bevorderen. Zo is geconcludeerd dat er een cross-sectorale blik nodig is die de medisch-specialistische zorg overstijgt. Daarnaast is er behoefte aan landelijke keuzes en snelle duidelijkheid daarover, bijvoorbeeld als het gaat om het landelijke programma Implementatie Generieke Functies. Ook is er financiering nodig voor de implementatie in organisaties van bijvoorbeeld eenheid van taal of ten behoeve van een landelijk dekkend netwerk. En leeft er bij deelnemers de vraag om meer samenhang tussen de landelijke programma's en oplossingen.

Vervolg
Medio oktober wordt een vervolgsessie georganiseerd, waarbij dieper wordt ingegaan op enkele onderwerpen van de routekaart. Binnenkort volgt meer informatie.

Belangrijkste wijzigingen in de geactualiseerde versie

Eenheid van taal

  • De oproep op gegevensuitwisseling en standaardisatie op te nemen in de jaarplannen en je EPD-leverancier te vragen om SNOMED te implementeren.

Generieke functies

  • Actuele informatie toegevoegd over landelijke trajecten en de bijbehorende tijdlijnen voor zover bekend
  • Acties voor zorginstellingen aangevuld en aangescherpt op basis van de workshops van 19 april 2024
  • Lokalisatie is nieuw toegevoegd

Landelijk dekkend netwerk

  • Nadrukkelijke oproep om aan te sluiten bij het Twiin afsprakenstelsel voor de verbinding van infrastructuren 

Vragen over dit artikel?

Stel uw vraag of opmerking in de reacties hieronder. Of neem contact op met de auteur, Iftin Mohamud.

Profielfoto van Iftin Mohamud
Contactpersoon