Nieuwsbericht

Rondetafelgesprek VWS, ZKN, Centrum Oosterwal en Noordwest Ziekenhuisgroep

4 juli 2024

Op woensdag 3 juli was er op initiatief van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een rondetafelgesprek met ZKN over de toekomst van het zorglandschap. Locatie hiervoor was Centrum Oosterwal in Alkmaar. Tijdens de bijeenkomst werd ingezoomd op de succesvolle samenwerking tussen Centrum Oosterwal en Noordwest Ziekenhuisgroep, en hoe deze kan dienen als inspiratiebron voor bilaterale samenwerkingen tussen klinieken en ziekenhuizen. Tijdens het rondetafelgesprek gingen de deelnemers uitgebreid in op aspecten die samenwerken kunnen helpen of juist belemmeren. 

Samenwerking Centrum Oosterwal en Noordwest Ziekenhuisgroep al jaren succesvol
Sjarrel Witjes (COO en mede-eigenaar Centrum Oosterwal), Menno Gaastra (dermatoloog/fleboloog en medeoprichter/-eigenaar), Mariska Offringa (locatiecoördinator Noordwest Foreest Kliniek bij Noordwest Ziekenhuisgroep), Stefan Kroese (voorzitter van de Raad van Bestuur van Noordwest Ziekenhuisgroep) en Jacqueline Gerritsen (secretaris raad van bestuur Noordwest Ziekenhuisgroep) gaven uitleg over de samenwerking tussen Centrum Oosterwal en Noordwest Ziekenhuisgroep en wat deze al jaren zo succesvol maakt. Wederzijds vertrouwen én de wetenschap dat beide partijen er niet op uit zijn voor zichzelf het onderste uit de kan te halen, zijn hierbij essentieel: je moet elkaar ook wat gunnen. Dit vertrouwen moet ook terugkomen in de investeringen die beide partijen doen. Zoals Sjarrel Witjes het mooi verwoordt: “Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen.”

Optimale benutting ziekenhuiscapaciteit
Centrum Oosterwal stelt haar faciliteiten ter beschikking aan NoordWest Ziekenhuisgroep waardoor chirurgische, orthopedische en plastische operaties van gezonde patiënten (ASA-I en ASA-II) door de eigen Noordwest-arts efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Doordat de laagcomplexe zorg hiermee grotendeels wordt gedaan in Centrum Oosterwal, is er niet langer sprake van verdringing van laag complexe zorg door hoog complexe of acute zorg. De OK-capaciteit van Noordwest Ziekenhuisgroep kan zo maximaal benut worden voor hoogcomplexe en acute zorg. Tegelijkertijd is er nog steeds voldoende laagcomplexe zorg in het ziekenhuis om de 1250 opleidingsplaatsen per jaar te kunnen blijven garanderen. 
Met deze samenwerking is 25% van de wachtlijsten van planbare zorg van Noordwest Ziekenhuisgroep weggewerkt. Daarnaast scoort de samenwerking een 9.6 op patiënttevredenheid en is de waardering onder de werknemers minstens even hoog. Medisch specialisten en verpleegkundigen krijgen de mogelijkheid om zowel in Centrum Oosterwal als Noordwest Ziekenhuisgroep te werken en op die manier beide vormen van medisch specialistische zorg te leveren. Daarnaast wordt ondernemerschap sterk aangemoedigd onder de medewerkers.

Denken voorbij eigen belang en landelijke capaciteit maximaal benutten
Om het hoofd te kunnen bieden aan de groeiende zorgvraag, personeelskrapte en dubbele vergrijzing is het nodig dat partijen in de zorg voorbij de eigen belangen denken. De deelnemers spraken onder andere over de noodzaak voor een integrale aanpak, om met elkaar ervoor te zorgen dat we de landelijke capaciteit optimaal benutten om passende zorg te leveren: er is immers geen arts of verpleegkundige die niét nodig is!

Ook op het gebied van transparantie van data en de vindbaarheid hiervan voor de patiënt, kunnen nog stappen worden gezet. Vaak bestaat de angst dat dit direct vertaald wordt in goed versus slecht en zo ‘naming and shaming’ in de hand werkt. Maar wanneer uitkomsten of resultaten te herleiden zijn, biedt dit juist gelegenheid tot leren van elkaar hoe het beter kan. Op die manier kan er ook georganiseerd worden vanuit feiten. Voor de beweging naar meer transparantie en het vertrouwen in elkaar om de landelijke capaciteit te delen en benutten is zekerheid nodig. Goede voorbeelden zijn er genoeg. Binnen deze context werd ook gesproken over meer ruimte voor een proactieve rol bij de inkoop van zorg en een meer regisserende rol voor zorgverzekeraars in bilaterale samenwerkingen.

ZKN kijkt terug op een geslaagd werkbezoek en rondetafelgesprek. Wij bedanken het ministerie van VWS hartelijk voor de uitnodiging en het waardevolle bezoek en Centrum Oosterwal en Noordwest Ziekenhuisgroep voor hun gastvrijheid. 

Wilt u meer weten over deze samenwerking?
Bekijk de video Grensverleggende Samenwerking - Centrum Oosterwal en Noordwest Ziekenhuisgroep
 

Vragen over dit artikel?

Stel uw vraag of opmerking in de reacties hieronder. Of neem contact op met de auteur, Emilie den Bieman.

Profielfoto van Emilie den Bieman
Contactpersoon