Nieuwsbericht

Jan Klein nieuwe voorzitter College van Deskundigen ZKN

12 januari 2022

Met ingang van 1 januari 2022 is Jan Klein de nieuwe voorzitter van het College van Deskundigen van ZKN, de branchevereniging van zelfstandige klinieken in Nederland. Het College van Deskundigen is het onafhankelijk adviesorgaan, dat de kwaliteit en de actualiteit van de eisen van het ZKN-keurmerk bewaakt. De heer Klein, anesthesioloog en emeritus hoogleraar bij het Erasmus MC en de TU Delft, volgt Dian van Leeuwen op die na 11 jaar afscheid heeft genomen van ZKN. Klein kijkt er naar uit om inhoudelijk bij te dragen aan de toekomstige ontwikkeling van het ZKN-keurmerk en zodoende aan de kwaliteit van zorg en veiligheid in klinieken.  

Achtergrond
De heer Klein heeft zijn gehele carrière gewerkt als anesthesioloog, onder andere als hoogleraar, afdelingshoofd en opleider van de afdeling Anesthesiologie van het Erasmus MC. Na zijn promotie in 1991 heeft de heer Klein zijn horizon verbreed en is de 2-jarige leergang ‘Management voor medici’ in Tilburg gaan volgen. Zijn interesse in kwaliteit en veiligheid heeft hij meer inhoud kunnen geven door een leerstoel ‘Veiligheid in de Zorg’ bij het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit en door een leerstoel ‘Patient Safety Engineering’ bij de Faculteit Werktuigbouwkunde van de TU Delft. Naast diverse bestuursfuncties is Jan Klein voorzitter geweest van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Sinds een jaar is de heer Klein met emeritaat.

Visie op kwaliteit van zorg
De heer Klein is onder de indruk van hetgeen ZKN tot nu toe op het vlak van kwaliteit en veiligheid heeft kunnen bewerkstelligen. De uitdaging naar de toekomst is naar zijn idee dat de werkelijkheid van de dagelijkse klinische praktijk ook bij de leden van ZKN bijna altijd complexer is dan we in regels, protocollen en standaarden kunnen vatten. Zijn hoop is dat met het uitbreiden van de focus naar de 'zachte' kanten van kwaliteit en veiligheid zoals ervaring, leiderschap en samenwerking binnen een team én door te leren van elkaar, kwaliteit en veiligheid het eigendom wordt van 'de werkvloer'. "Kwaliteit en veiligheid moet het eigendom zijn van alle betrokken professionals" aldus Klein. Hoewel de betrokken professionals naar zijn overtuiging iedere dag hun 'stinkende best' doen voor de patiënt, kan er dan mogelijk een nóg hoger niveau van kwaliteit en veiligheid bereikt worden. 

De heer Klein kijkt er naar uit om met de leden van ZKN en het College van Deskundigen de uitdaging aan te gaan stappen te zetten naar dat hogere niveau van kwaliteit en veiligheid en heeft er enorm veel zin in dat gezamenlijk vorm te geven. 

Volste vertrouwen
Hanneke Klopper, voorzitter van ZKN geeft aan dat ze Jan Klein kent als een betrouwbare en kritische deskundige op het terrein van kwaliteit & veiligheid. "Zijn grote ervaring gecombineerd met zijn plezierige persoonlijkheid geven mij het volste vertrouwen dat het College van Deskundigen onder zijn leiding het keurmerk het hoge niveau kan laten behouden en de benodigde innovaties in de aankomende periode overeenkomstig de laatste wetenschappelijke inzichten en de praktische vertaling daarvan kan implementeren."

ZKN heet de heer Klein van harte welkom bij de vereniging en heeft er veel vertrouwen in dat met zijn inhoudelijke kennis en ervaring de toekomstbestendigheid van het ZKN-keurmerk geborgd wordt.

CAO