Nieuwsbericht

Vanaf nu ook productiedata klinieken in de NZa-Monitor ‘Toegankelijkheid van Zorg’

4 maart 2022

De maandelijkse monitor ‘Toegankelijkheid van Zorg’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vanaf maart 2022 verrijkt met productiedata van zelfstandige klinieken. De productiedata laten zien dat zelfstandige klinieken in januari ongeveer evenveel mensen hebben behandeld als in januari vorig jaar, toen was de productie van klinieken 20% hoger dan in de jaren daarvoor. De data in de monitor tonen aan dat zelfstandige klinieken bijdragen aan het inhalen van uitgestelde planbare zorg.

Steeds meer patiënten met een planbare zorgvraag naar de kliniek
Het optimaal benutten van de beschikbare zorgcapaciteit in Nederland is belangrijker dan ooit. De coronapandemie is nu bijna twee jaar onder ons en corona zal in welke mate dan ook een beslag blijven leggen op de beschikbare zorgcapaciteit. Zoals vorige maand o.a. in Eenvandaag te zien en bij de Volkskrant te lezen was, is de oproep van ZKN dat de patiënt in 2022 echt centraal wordt gesteld en dat alle beschikbare zorgcapaciteit volledig wordt ingezet. Dit jaar zullen klinieken opnieuw alles in het werk stellen om de toenemende zorgvraag en uitgestelde behandelingen op te vangen. Met de groeiende capaciteit kunnen steeds meer patiënten met een (uitgestelde) planbare zorgvraag bij klinieken terecht.

Over de monitor Toegankelijkheid van zorg
De NZa ziet toe op de toegankelijkheid van zorg. Ook in tijden waar de druk op de zorg groot is, moeten patiënten erop kunnen vertrouwen dat ze tijdig de zorg krijgen die nodig is. Daarom vraagt de NZa zorgaanbieders zoals klinieken om informatie over hun zorgcapaciteit en wachttijden aan te leveren via het Zorgbeeldportaal. Hiermee biedt de NZa sturingsinformatie die partijen helpt om de doorgang van de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit alles om oplopende wachttijden en blijvende gezondheidsschade in de toekomst tegen te gaan. De NZa gebruikt de informatie uit Zorgbeeld voor het toezicht op de toegankelijkheid van zorg en de ontwikkeling hiervan. In de monitor ‘Toegankelijkheid van zorg’ schetst de NZa hier maandelijks een beeld van.