Nieuwsbericht

Uitnodiging: Het Grote Zorgdebat

18 februari 2021

De coronacrisis heeft ons zorgsysteem op scherp gezet. Wat kunnen we hier van leren? En welke plannen hebben onze politieke partijen voor de komende jaren? Tijdens Het Grote Zorgdebat debatteren kandidaat-Kamerleden van elf politieke partijen hierover in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. ZKN is een van de organisatoren van het debat.
Het debat is gratis online te volgen en vindt plaats op 8 maart van 19.30 uur tot 21.00 uur. U kunt zich nu alvast aanmelden

Debatthema’s
Er zijn vier thema’s waarover wordt gedebatteerd. Op het programma staan: de verschuiving van ziekte naar gezondheid, de vernieuwing van zorg en welzijn, het preventiebeleid en de arbeidsmarkt.

Vragen die daarbij centraal staan zijn: hoe ­zorgen we voor meer tijd voor de patiënt en ­cliënt, wat is er nodig om meer samenhang te krijgen in zorg en welzijn, hoe kunnen we veranderen van een ziektestelsel naar een gezondheidsstelsel en hoe zorgen we voor meer werkplezier van zorgmedewerkers?

Kandidaat-Kamerleden
De kandidaat-Kamerleden die met elkaar in debat gaan zijn:

 • Fleur Agema (PVV)
 • Vera Bergkamp (D66)
 • Mirjam Bikker (CU)
 • Corinne Ellemeet (GroenLinks)
 • Liane den Haan (50PLUS)
 • Thom van Campen (VVD)
 • Maarten Hijink (SP)
 • Mona Keijzer (CDA)
 • Attje Kuiken (PVDA)
 • Tunahan Kuzu (DENK)
 • Kees van der Staaij (SGP)

Het verkiezingsdebat staat onder leiding van Donatello Piras van het Nederlands Debat Instituut en Aldith Hunkar.

Voor wie?
Het Grote Zorgdebat is online te volgen voor iedereen die zich betrokken voelt bij de gezondheidszorg in Nederland. Met name patiënten, cliënten, zorgprofessionals en leden van de organiserende partijen zijn van harte uitgenodigd het debat te volgen. 

Waar en wanneer?
Vanwege de coronacrisis is deze editie van het Grote Zorgdebat online te volgen op 8 maart van 19.30 tot 21.00 uur. Een week voor het debat wordt de link naar het platform verspreid om het debat te kunnen volgen. Houd daarvoor de website van de deelnemende ­organisaties in de gaten.

Deelnemende zorgorganisaties
Het Grote Zorgdebat wordt dit jaar georga­niseerd door: ActiZ, Federatie Medisch ­Specialisten, GGD-GHOR Nederland, de ­Nederlandse ggz, KNMG, KNGF KNMP, KNMT, LHV, NVZ, ­Patiëntenfederatie Nederland, VGN, V&VN, ZKN en ZN. Daarnaast zullen diverse partijen uit de zorg zich aansluiten als partner van Het Grote Zorgdebat.

Aanmelden kan via knmg.nl/zorgdebat2021.

U kunt zich niet meer aanmelden, omdat dit evenement al heeft plaatsgevonden.