Elsevier: beste klinieken 2021 | ZKN-keurmerk bewijst wederom haar nut voor kwaliteit in de zorg

Elsevier heeft ook dit jaar weer haar ‘Beste Klinieken’ overzicht gepubliceerd. Zorgredacteur Marieke ten Katen heeft zich met de adviseurs van SIRM gebogen over de prestaties van klinieken. Zij doen dit op basis van de jaarlijkse data van de Inspectie (IGJ). Zo wordt de kwaliteit bepaald van 11 behandelingen in 238 zelfstandige klinieken. Voor de analyse is gebruik gemaakt van 223 zogenoemde indicatoren, gegevens die de klinieken elk jaar verplicht moeten aanleveren bij de IGJ.

Het aantal zelfstandige klinieken groeit flink, voor patiënten valt er steeds meer te kiezen, schrijft Ten Katen in het artikel. Zij signaleert “een trend die al langer gaande is, al ver voor de coronacrisis: klinieken nemen steeds meer zorg over van de ziekenhuizen. De klinieken blijken vaak in staat om bepaalde zorg goedkoper en met kortere wachttijden te leveren dan de ziekenhuizen, en ook nog van dezelfde of zelfs betere kwaliteit”. Huisartsen verwijzen door de drukte in de ziekenhuizen meer door naar klinieken en ook patiënten weten de kliniek vaker op eigen initiatief of met hulp van de zorgverzekeraar te vinden. En - zo staat in Elsevier te lezen - weten ook medisch specialisten de weg naar de kliniek steeds beter te vinden. Want werken in een kliniek blijkt ook een positieve ervaring te zijn.

Het gehele verhaal leest u (als abbonee) hier op de website van Elsevier. Aan bod komt onder andere het belang van het ZKN keurmerk voor klinieken en de waarde die vertegenwoordigers van de zorgverzekeraars, de Patiëntenfederatie maar ook bijvoorbeeld de bankensector hechten aan zelfstandige klinieken. In het belang van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg en dus in het belang van de patiënt.

https://www.ewmagazine.nl/kennis/achtergrond/2021/03/vind-de-beste-zorgkliniek-2-230018w/