14-07-2020 | Medisch specialistische zorg in klinieken wordt gemiddeld met een 8,8 gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Zo laat ZorgkaartNederland weten in de analyse van klinieken in 2019. Waarderingen op ZorgkaartNederland laten de ervaringen met de gegeven zorg zien en maken inzichtelijk waar verbetering in de zorg mogelijk is. Het gaat hier dus over de waardering van patiënten voor hun behandeling en bejegening. Zinnige zorg in optima forma dus want de patiënt is de cruciale factor in de resultaten van zorg.

Jaarlijkse analyse
Patiëntenfederatie Nederland analyseerde net als in 2019 de waarderingen van de medisch specialistische zorg van de ZKN op ZorgkaartNederland. De analyse laat tevreden patiënten zien. Een van de goed gewaardeerde onderdelen is de deskundigheid van de medewerkers. 

Waarderingen per aandoening
De zorg bij een heupvervanging en bij borstkanker worden het hoogst gewaardeerd. Onderaan de lijst staat de zorg rondom oogontsteking met een gemiddelde van 8,2. In totaal zijn er op ZorgkaartNederland 120.629 waarderingen over diverse organisaties in de medisch specialistische zorg.

Focusklinieken
De meeste medisch specialistische zorg wordt nog traditioneel georganiseerd in ziekenhuizen. Maar in het kader van de juiste zorg op de juiste plek zou planbare zorg meer in focusklinieken plaats moeten vinden. Voor complexe of acute zorg is een goede spreiding en beschikbaarheid van ziekenhuizen vanzelfsprekend van belang. Hoog volume laag complexe medisch specialistische zorg wordt echter aantoonbaar beter als je het klinieksgewijs - rond één specialisme - aanbiedt. Dus geënt op de specifieke zorgvraag. Want dat is waar de patiënt om vraagt.