Persreactie ZKN: IGJ publicatie; Het resultaat telt particuliere klinieken 2016

Focus op kwaliteit werpt vruchten af

ZKN-keurmerk klinieken scoren significant beter op IGJ indicatoren

Zoetermeer, 3 april 2018 – De minister voor Medische Zorg heeft de sectorrapportage Particuliere Klinieken (verslagjaar 2016) van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar de Tweede Kamer gestuurd. ZKN, de brancheorganisatie voor Zelfstandige Klinieken Nederland, heeft kennis genomen van de brief van de minister en van het rapport van de Inspectie. Uit eigen analyses van ZKN, op basis van de IGJ data, blijkt dat klinieken met een ZKN-keurmerk op vrijwel alle risico-indicatoren significant beter scoren dan klinieken zonder dit keurmerk. Ook laten de scores van de ZKN-keurmerk klinieken een structurele verbetering zien ten opzichte van 2015. Daaruit blijkt dat de focus van de ZKN leden op kwaliteit en veiligheid loont. ZKN constateert ook dat er nog verbeterpunten zijn waar zij mee aan de slag gaat of al mee aan de slag is gegaan.

Paulette Timmerman, directeur ZKN: “IGJ volgt de kwaliteitsontwikkeling in de klinieken op de voet en dat is terecht. Elk jaar rapporteert IGJ daarover voor alle klinieken. ZKN heeft dit jaar voor het eerst de beschikking over de IGJ data. Daarmee hebben wij analyses gemaakt over de jaren 2015 en 2016. De ZKN-leden vormen 56% van de totale sector. Wij zijn blij dat blijkt dat de ZKN-keurmerk klinieken beter scoren op de belangrijkste indicatoren. Klinieken die structureel werken aan kwaliteit en veiligheid verdienen waardering.”

ZKN-keurmerk klinieken scoren onder meer beter op:

  1. kwetsbare groepen: screening op delier en ASA-klasse
  2. operatieve zorg: infectiepercentage invasieve behandelingen (0,12%)
  3. patiëntenrechten en -eisen voor goede zorg: minder dan 1% ontevreden patiënten
  4. professionals: regeling disfunctioneren, functioneringsgesprekken en IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten)

Timmerman: “Onze leden werken stelselmatig aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het verhogen van de patiënttevredenheid. ZKN-leden worden elk jaar door een onafhankelijke certificeringsinstantie getoetst op kwaliteit en veiligheid. We zien dat het stelselmatig verbeteren, bijscholen en controleren duidelijk vruchten afwerpt. Tegelijkertijd zien we nu op detailniveau waar nog verbetering mogelijk is. Daar gaan we gericht mee aan de slag. Over een aantal onderwerpen, zoals screening op delier, ASA-klasse en visitaties, zijn of gaan we in gesprek met IGJ en met de wetenschappelijke verenigingen. Onderwerp van gesprek moet zijn de toepasbaarheid van indicatoren op het type zorg in de klinieken.”

De sectorrapportage van IGJ heeft betrekking op het jaar 2016. Ten opzichte van bijna twee jaar geleden zijn er bij de ZKN-keurmerk klinieken inmiddels al veel zaken verbeterd. Om voor kwaliteitsverbetering nog effectiever gebruik te kunnen maken van de IGJ data is het van belang dat deze rapportage daarom zo snel mogelijk beschikbaar komt.

Over ZKN

ZKN staat voor Zelfstandige Klinieken Nederland. Wij behartigen als branchevereniging, sinds 1990,  de belangen van onze leden. In 2018 heeft ZKN 138 leden met het ZKN-keurmerk en 8 kandidaat-leden, die samen 358 vestigingen door heel Nederland hebben. 94% van de ZKN-klinieken levert verzekerde zorg. Onze leden beschikken allemaal over het ZKN-keurmerk. Dit keurmerk staat voor medische specialistische zorg van hoge kwaliteit, voor persoonlijke aandacht, korte wachttijden, patiëntveiligheid en uitstekende service en nazorg. Zie voor meer informatie: www.zkn.nl

 ---------------------------------------------------------------------------

Voor (pers)vragen kunt u ons mailen op info@zkn.nl. ZKN heeft Facts & Figures gepubliceerd met haar analyses van de IGJ data. 
Panteia heeft voor ZKN de analyses op de IGJ data uitgevoerd.