Nieuwsbericht

Vacature Sector MSZ projectleider Programma Medicatieoverdracht

22 augustus 2022

De sector MSZ, vertegenwoordigd door de koepels NVZA, FMS, NVZ, NFU en ZKN werkt samen met de andere sectoren in en aan het landelijke programma Medicatieoverdracht (MO). De komende jaren wordt in 10 stappen toegewerkt naar implementatie van richtlijn en informatiestandaarden ten behoeve van een actueel en compleet overzicht van medicatiegegevens. 
Momenteel gaat de volgende fase van het programma medicatieoverdracht van start. Dit is de zgn. kickstartfase die overgaat in de voorbereidingen voor de brede landelijke uitrol. In de kickstartfase wordt in twee regio’s een eerste begeleide uitrol uitgevoerd waarin zoveel mogelijk sectoren betrokken zijn. Voor alle deelnemers aan het programma Medicatieoverdracht en dus ook de sector MSZ betekent dit een nieuwe fase in het programma: van voorbereiden naar het daadwerkelijk begeleiden van realisatie en implementatie. Dit vraagt van de sector deelname aan activiteiten op verschillende niveaus: een actieve deelname aan het landelijke programma MO, aanvullende activiteiten rondom de  Kickstart en de eigen sector voorbereiden op de brede uitrol.

Voor de nieuwe fase van het programma is de sector MSZ op zoek naar een:

Ervaren projectleider (24-32 uur)
De projectleidersrol wordt door twee projectleiders ingevuld. Dit heeft met name te maken met de omvang en grootte van de sector, de gevraagde inzet van het programma. De sector projectleider stuurt ism de duo projectleider, de  projectorganisatie van de sector MSZ aan en is de verbindende schakel tussen de sector MSZ en het landelijke programma Medicatieoverdracht. De twee projectleiders maken  onderling een duidelijke taakverdeling  waarbij uitgangspunt is dat de nieuwe projectleider  zich met name zal richten op de financiële randvoorwaarden, stimuleringsregeling implementatie zorginstellingen en leveranciers voorbereiden brede uitrol binnen de sector MSZ.

Kern van de functie:
De sector projectleider Medicatieoverdracht van de sector MSZ leidt het proces en bewaakt de voortgang voor de sector, levert een actieve bijdrage aan de beschreven producten en activiteiten. Hij/zij is verantwoordelijk voor het management van de voortgang binnen de sector en het behalen van de afgesproken resultaten. Hij/zij moet voorstellen doen om het resultaat conform de programmaplannen en sectorplannen te behalen en alles te doen wat het resultaat binnen de sector ten goede komt.

Plaats in de organisatie:
De projectleider valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de vijf MSZ sectorpartijen.
De projectleider ressorteert beheersmatig onder de NVZ, werkplek NVZA.

Functie-inhoud (activiteiten):
Zorgen voor implementatieondersteuning van de richtlijn “Overdracht van medicatiegegevens in de keten” binnen de sector (zorgdeel en digitale overdracht).
• Is 1e contactpersoon van de sector MSZ voor het landelijke programma MO en voor betrokkenen binnen de sector MSZ.
• Input leveren voor- en inzet bij ondersteuningsactiviteiten landelijk programma MO.
• Deelname aan de kernteams van het programma
• Nauwe samenwerking en aanspreekpunt voor de zorgprofessionals MSZ in de kernteams namens de sector
• Coördineren en sturen op de uitvoering van de sectorale activiteiten.
• Monitoren van de voortgang van de sector MSZ en hierover rapporteren.
• Bijsturen in geval van (dreigende) afwijkingen en informeren van betrokkenen en landelijk programma.
• Verantwoordelijk zijn voor het maken en de uitvoering van het implementatieplan van de sector binnen tijd en budget.
• Projectplannen opstellen.
• Secretaris rol en voorbereiden van overleggen binnen  de sector MSZ (vijf koepels, zorgprofessionals, stuurgroep/regiegroep voorbespreking, etc).
• In nauwe samenwerking met de communicatiemedewerker opstellen en uitvoeren van het communicatie(plannen) en bijdragen aan de ontwikkeling van scholing.

Wij vragen
• WO werk- en denkniveau
• Aantoonbare ervaring met werken als projectleider
• Aantoonbare ervaring werken met zorgprofessionals
• Omgevingssensitief en ervaring met werken in een politiek-sensitieve context
• Affiniteit/kennis van ICT binnen de zorg
• Kennis van de sector en kennis van de op het werk van invloed zijnde werkprocessen in de farmaceutische zorg is een pre.

Competenties:
• Resultaatgericht
• Samenwerken
• Gevoel voor verhoudingen/omgevingsbewustzijn
• Flexibiliteit/veranderingsgericht.

Wij bieden
Wij bieden een zelfstandige functie in een uitdagende en veranderende werkomgeving. Je werkt flexibel en er is veel ruimte voor eigen initiatieven. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring.

Informatie en procedure
Ben jij geïnteresseerd in deze functie en herken jij je in bovenstaand profiel? Stuur een motivatiebrief met cv per e-mail naar Marian.Hoekstra@zkn.nl. Vermeld als onderwerp “vacature Projectleider medicatieoverdracht sector MSZ”.  Voor meer functie-inhoudelijke informatie kun je terecht bij de huidig projectleider Jikke Lambeek; J.lambeek@nvza.nl  De sollicitatiegesprekken zullen spoedig plaatsvinden.

NB: acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Vragen over dit artikel?

Stel uw vraag of opmerking in de reacties hieronder. Of neem contact op met de auteur, Marian Hoekstra.

Profielfoto van Marian Hoekstra
Marian Hoekstra
Contactpersoon