Uitkomstgerichte zorg

Een goede behandeling past bij de persoonlijke situatie van een patiënt. En dat kan voor iedereen anders zijn. Zorgprofessional en patiënt horen samen te kunnen beslissen wat voor die persoon de beste behandeling is. En te overleggen waar de kwaliteit het beste is. Om deze ontwikkeling door zorgprofessionals, patiënten en zorgaanbieders te stimuleren, investeert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) € 70 miljoen in het Programma Uitkomstgerichte Zorg (periode 2018-2022). Dat doet ze in nauwe samenwerking met (koepels van) alle betrokken partijen, inclusief de zorgverzekeraars.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen
Nieuws Nieuws

Bekijk het laatste ZKN-nieuws hier of zoek hiernaast op thema of trefwoord. 

Nieuws | 23 november 2023

Vragenuurtje verplichte aansluiting klinieken op DHD

ZKN organiseert woensdag 29 november een vragenuurtje over de aansluiting van klinieken op DHD. In dit uur zal ZKN nogmaals een korte toelicht...
Nieuws | 1 november 2023

Wordt u ook lid van de Commissie Toegepast Wetenschappelijk onderzoek en Innovatie?

De nieuwe ZKN commissie Toegepast Wetenschappelijk onderzoek en Innovatie zoekt mensen die actief betrokken zijn bij wetenschap en innovatie in de...
Nieuws | 31 oktober 2023

Passende zorgpraktijk: Toegankelijkheid van zorg vergroot door vergaande taakherschikking

In dit passende zorgvoorbeeld deelt Spectrum Oogzorg hun meerwaarde voor de zorg: het inzetten van de volledige potentie van optometristen en...
Nieuws | 19 september 2023

Subsidieaanvraag ronde 2 voor implementatie passende zorg gaat 31 oktober open

Vooraankondiging subsidieaanvraag Ronde 2: implementatie van kennis en interventies voor passende zorg in de praktijk.
Nieuws | 19 september 2023

Op weg naar een nieuw regeerakkoord: 4 oplossingen voor een toekomstbestendig zorglandschap

De Nederlandse gezondheidszorg staat onder druk vanwege een stijgende zorgvraag en beperkte capaciteit. De wachttijden voor de patiënt zijn nog ste...