Nieuwsbericht

VeelZEGGende data! | ZKN gestart met DHD-dataproject

28 februari 2023

Bij ZKN-klinieken wordt goede en doelmatige zorg geleverd. Maar dat moeten we wel aantoonbaar en inzichtelijk maken. Daarom is tijdens de ALV 2022 besloten dat ZKN, in samenwerking met DHD, start met het project ‘VeelZEGGende data’. Door klinieken aan te sluiten op het dataplatform van DHD kan er met de DIS-data en spiegels inzichtelijk worden gemaakt of en in welke mate klinieken doelmatige zorg leveren.

Waarom?
We willen in de zorg dat tijd en geld goed besteed worden. Zo blijkt ook uit het Integraal Zorgakkoord met als centrale thema ‘Passende Zorg’. ZKN-leden zijn hier naar eigen zeggen actief mee bezig, volgen alle richtlijnen en initiatieven zoals de implementatieagenda van programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG). Als branche kunnen we dit echter nog niet in harde cijfers laten zien. Door het zichtbaar maken van de doelmatigheid vergroten we de transparantie en wordt de positie en toegevoegde waarde van de kliniek individueel en onze branche als geheel in het zorglandschap versterkt. We zetten hiermee een belangrijke stap richting de doelstellingen van ZE&GG en het IZA.

Voor klinieken maakt de centrale dataverzameling via DHD het mogelijk om spiegelinformatie te genereren en onderling te benchmarken. Spiegelinformatie geeft inzicht in de mate van implementatie van gepast gebruik op basis van bestaande dataregistraties. Zo kunnen klinieken zien hoe zij presteren: ten opzichte van zichzelf in de tijd, en waar mogelijk ten opzichte van andere zorgaanbieders. Met een spiegel kan worden aangetoond hoe goed klinieken onderwerpen hebben geïmplementeerd en indien nodig nog waar er nog geleerd of verbeterd kan worden. Na aansluiting kunt ook gebruik maken van andere informatieproducten van DHD. Dit kan klinieken helpen zodat u intern kunt verbeteren en extern kunt verantwoorden.

Projectonderdelen

  1. DHD gaat een ‘verwerkingsstraat’ bouwen om de binnenkomende data van klinieken te kunnen verwerken.
  2. DHD ontwikkelt met ondersteuning vanuit i2i spiegels van onderwerpen op de implementatieagenda. Voor het vaststellen van de spiegels zal ZKN aan de klinieken die op dat specialisme zorg bieden, om input vragen. We zullen klinieken gefaseerd laten aansluiten bij DHD en starten met klinieken die het specialisme dermatologie aanbieden.
  3. Klinieken sluiten individueel met DHD een verwerkersovereenkomst af en kunnen daarna starten met data aanleveren. Dit betreft de DIS-data, data over gedeclareerde zorgproducten, die klinieken al reeds aanleveren bij de NZa. Klinieken kunnen desgewenst al starten met data aanleveren (voordat de spiegels af zijn, of wanneer er geen spiegels van toepassing zijn), zodat ze gebruik kunnen maken van reeds bestaande informatieproducten van DHD.

Planning
Het project ‘VeelZEGGende data’ is in januari 2023 gestart heeft een looptijd van drie jaar. ZKN-leden zullen meerdere malen gedurende het project geïnformeerd worden over de voortgang middels nieuwsberichten op ZKN.nl. Wanneer ZKN start met de ontwikkeling van spiegels van een specifiek specialisme dan zullen wij actief de betreffende klinieken benaderen. Bij vragen kunt u contact opnemen met Hugo Meulblok.

Vragen over dit artikel?

Stel uw vraag of opmerking in de reacties hieronder. Of neem contact op met de auteur, Hugo Meulblok.

Profielfoto van Hugo Meulblok
Contactpersoon