Consument

Waarom kiezen voor een kliniek (in plaats van het ziekenhuis)? Allereerst kan je door kortere wachttijden vaak sneller terecht. Daarnaast zijn veel klinieken gespecialiseerd in één specialisme waardoor ze hier veel ervaring mee en kennis van hebben. Klinieken zijn vaak opgericht om de zorg die in het ziekenhuis ook geleverd wordt efficiënter, patiëntvriendelijker en innovatiever in te richten en dat merkt u als patiënt! Zo worden meerdere afspraken bijvoorbeeld zo veel mogelijk op dezelfde dag gepland.

Onze leden bieden behandelingen binnen meer dan 25 verschillende specialismen. De meest voorkomende specialismen die klinieken aanbieden zijn dermatologie, oogheelkunde, orthopedie, plastische chirurgie, heelkunde en gynaecologie. In het overzicht van al onze leden kunt u zoeken op specialisme en ook van alle klinieken lezen waarin zij gespecialiseerd zijn. 

Andere aangeboden specialismen van onze leden:
Anesthesiologie, cardiologie, hyperbare zuurstoftherapie, interne geneeskunde, kindergeneeskunde, KNO, longziekten en tuberculose, maag-darm lever, mond-kaak en aangezichtchirurgie, neurochirurgie, neurologie, psychiatrie,radiologie, reumatologie, revalidatie en urologie. 

ZKN kan u geen individuele kliniek adviseren. Wel adviseren wij u altijd een kliniek met het ZKN-keurmerk te kiezen. Klinieken met het ZKN-keurmerk voldoen aan zware kwaliteits- en veiligheidseisen die jaarlijks worden getoetst door de onafhankelijke certificeringsinstanties Kiwa of LRAQ.
Op ZorgkaartNederland vindt u ervaringen van andere patiënten van vrijwel elke kliniek, dit kunt u gebruiken voor uw keuze. 

Is uw behandeling medisch noodzakelijk? Dan betaalt uw zorgverzekeraar volledig of gedeeltelijk de behandeling. Dit hangt af van uw polis en of uw zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt met de kliniek (of het ziekenhuis) van uw keuze. Let op, u betaalt altijd eerst uw eigen risico. Ook heeft u altijd een doorverwijzing van uw huisarts nodig. 

Kiest u zelf voor een correctie aan uw lichaam (zoals een borstvergroting of het verbeteren van uw zicht) dan is die meestal niet verzekerd. Vraag uw verzekeraar of kliniek naar wat u vergoed krijgt.

Nee. In sommige gevallen is het niet mogelijk om behandeld te worden in een kliniek. Als u bijvoorbeeld ook andere aandoeningen heeft of boven een bepaalde leeftijd bent vinden wij het in Nederland verstandiger om u op een plek te behandelen waar een IC en 24 uur per dag spoedeisende hulp aanwezig is. Daarnaast bieden klinieken alleen planbare zorg. U kunt dus niet terecht voor spoedgevallen zoals een blindedarmontsteking of een gebroken pols.

Als u wilt weten of de zorg in een kliniek veilig en kwalitatief is kunt u kijken of een kliniek het ZKN-keurmerk heeft. Klinieken met het ZKN-keurmerk voldoen aan de laatste wet- en regelgeving en zware kwaliteits- en veiligheidseisen die jaarlijks onafhankelijk worden getoetst door certificerende instanties. 
Sommige klinieken presenteren ook zelf hun kwaliteitrapportages en cijfers op hun website over hoe vaak zij een behandeling uitvoeren, hoe patiënten dit beoordelen en hoe vaak bijvoorbeeld een infectie is voorgekomen. 
U kunt ook teruglezen op ZorgkaartNederland wat de ervaringen van andere patiënten van vrijwel elke kliniek, dit kunt u ook gebruiken voor uw keuze. 

U vindt hier een overzicht met alle bij ZKN aangesloten klinieken. U kunt hier ook op de kaart zoeken naar een kliniek bij u in de buurt. Staat een kliniek er niet tussen? Dan heeft deze kliniek niet het ZKN-keurmerk.

Het ZKN-keurmerk ziet toe op de kwaliteit en veiligheid van klinieken aangesloten bij ZKN. Twee onafhankelijke certificeringsinstanties controleren jaarlijks de kwaliteit en veiligheid van de medische zorg op een groot aantal aspecten. Klinieken werken met geregistreerde medisch specialisten. Operatiekamers en andere ruimten in een kliniek, moeten voldoen aan zeer hoge eisen voor wat betreft hygiëne en veiligheid. Daarbij verwachten wij van onze klinieken dat zij buitengewone aandacht besteden aan service en prettige zorgomstandigheden. Met het ZKN-keurmerk garanderen wij u dus een hoge zorgkwaliteit.
Alle klinieken met het ZKN-keurmerk vindt u hier

Nieuwe klinieken kunnen zich aanmelden als kandidaat-lid bij ZKN en krijgen dan één jaar de tijd om aan alle zware kwaliteits- en veiligheidseisen te voldoen. Pas na het halen van de certificering worden zij opgenomen in het overzicht van onze leden. 

Wij zijn ZKN, de branchevereniging van zelfstandige klinieken in Nederland. Wij vertegenwoordigen de belangen van klinieken. Dat doen we in de media, de politiek, bij verzekeraars en bij andere koepels in de zorg en stakeholders. Daarnaast bieden we diverse producten, diensten en services om klinieken tijd te besparen, te ontzorgen en te ondersteunen. 

Dit doen we als vereniging zodat klinieken zich kunnen focussen op het helpen van patiënten. Onze klinieken leveren allen medisch specialistische zorg van hoogwaardige kwaliteit, (snel) toegankelijk met uitstekende service en nazorg. Door het bieden van zorg in klinieken dragen we bij aan de Nederlandse gezondheidszorg op het gebied van de betaalbaarheid, innovatie, kwaliteit en patiënttevredenheid.

In 2021 heeft ZKN 132 leden met 425 vestigingen. Al onze leden hebben het ZKN-keurmerk en worden daarmee jaarlijks getoetst op o.a. kwaliteit en veiligheid. 

De keuze voor een ziekenhuis of kliniek hangt af van de behandeling die u nodig heeft en uw persoonlijke voorkeuren. Uw huisarts of verwijzer kan u adviseren over welke zorgaanbieders in de buurt zitten, de kortste wachttijd hebben of gespecialiseerd zijn in uw aandoening. Klinieken bieden met name planbare zorg, vergelijkbaar met ingrepen op een polikliniek of een dagbehandeling in het ziekenhuis. 

In sommige gevallen is het niet mogelijk om behandeld te worden in een kliniek. Als u bijvoorbeeld ook andere aandoeningen heeft of boven een bepaalde leeftijd bent vinden wij het in Nederland verstandiger om u op een plek te behandelen waar een IC en 24 uur per dag spoedeisende hulp aanwezig is. 

Als u kiest voor behandeling in een kliniek let dan op het ZKN-keurmerk. 
Klinieken met het ZKN-keurmerk staan garant voor een hoge kwaliteit en veiligheid van medische zorg, een snelle efficiënte en persoonlijke behandeling, waar úw gezondheid centraal staat.

Het staat klinieken vrij om te kiezen hoe ze zichzelf willen noemen. 'Kliniek', 'privékliniek', 'behandelcentrum', 'medisch centrum', 'zelfstandig centrum' 'gespecialiseerd ziekenhuis' etc. Deze termen zeggen niets over wat voor zorg er wordt geboden, of de zorg vergoed wordt of van welke kwaliteit de zorg is. Wel mag een kliniek zich pas een 'zelfstandig behandelcentrum' noemen als er 2 of meer medisch specialisten werken. Alle bij ZKN aangesloten klinieken hebben minimaal twee medisch specialisten in dienst en bieden medisch specialistische zorg. U kunt terecht voor uiteenlopende behandelingen zoals een staaroperatie, een heupprothese, ooglasering of galblaasoperatie. 

Als u ontevreden bent over de behandeling, moet u deze onvrede of klacht(en) kunnen melden. Om de redenen van de klachten zo snel mogelijk weg te nemen heeft iedere kliniek een klachtenfunctionaris, overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Informeer daarom zelf bij uw kliniek naar de klachtenprocedure. Indien deze voor u niet duidelijk is, kunt u de volgende stappen doorlopen:

  1. Bent u ontevreden? Dan is de eerste stap om contact op te nemen met uw behandelaar in de kliniek;
  2. Komt u er samen niet uit, is de tweede stap dat u contact opneemt met de klachtenfunctionaris. Elke kliniek met het ZKN-keurmerk heeft een klachtenfunctionaris, overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Informatie over de klachtenfunctionaris kunt u inwinnen bij de betreffende kliniek;
  3. Komt u er vervolgens niet uit met de klachtenfunctionaris, dan is de derde stap dat u uw klacht schriftelijk indient bij de directie van de kliniek.

Indien u na de behandeling nog ontevreden bent, heeft u verschillende mogelijkheden:

  • U kunt bij een klacht tegen een medisch beroepsbeoefenaar, een klacht bij de tuchtrechter indienen.
  • Indien het gaat om zaak- of persoonsschade, kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie.

De Geschillencommissie bestaat uit drie leden en is volstrekt onafhankelijk en onpartijdig. De Geschillencommissie brengt een bindend advies uit of bevordert een schikking tussen de cliënt en de zelfstandige kliniek. Dit kan tot een bedrag van maximaal € 25.000,--.  Bij de aanvang van een geschilprocedure is de klagende cliënt klachtengeld verschuldigd. Ook dient hij het eventueel onbetaalde gedeelte van de rekening in depot te storten. Lees voor meer informatie de brochure van De Geschillencommissie.

Geen antwoord op uw vraag gevonden?

Sponsors ZKN

ZKN wordt ondersteund door: