Nieuwsbericht

Best practice: Zorg waar en (alleen) wanneer dat nodig is

In deze best practice deelt Cardiologie Centra Nederland haar telemonitoring innovatie HartWacht. 

1 januari 2022

Cardiologie Centra Nederland | Zorg waar en (alleen) wanneer dat nodig is - Best practice

Welke best practice wilt u delen?
We kunnen al zoveel regelen vanuit onze huiskamer, het wordt tijd dat wij ook het zorgaanbod dichter bij de patiënt brengen. Al sinds 2006 onderscheidt Cardiologie Centra Nederland zich met een gestandaardiseerd zorgproces, waardoor de patiënt zonder wachttijd in 1.5 uur een diagnose krijgt in onze centra, inmiddels op 14 locaties in Nederland, en dat aantal neemt nog ieder jaar toe. Na een verwijzing van de huisarts binnen enkele dagen weten waar je aan toe bent is in Nederland nog steeds geen standaard, bij CCN wel.

Maar met standaard goede zorg zijn we bij CCN nog niet tevreden. Technologische ontwikkelingen maken zorg op afstand steeds beter en beter betaalbaar. In de huiskamer kunnen met eenvoudig te bedienen meetapparatuur metingen worden gedaan, die via apps naar professionals op afstand worden gestuurd voor beoordeling en advies. Hierdoor kom je als patiënt niet meer bij de dokter wanneer het hem/haar uitkomt, namelijk 2 of 3 keer per jaar voor een vooraf afgesproken controle bezoek, maar krijg je zorg op het moment dat dat nodig is. Dat is in het kort HartWacht.

Wat was de aanleiding?
Het huidige gezondheidszorg systeem in Nederland werkt goed denken wij, we behoren immers qua uitkomsten tot de wereldtop, maar helaas is dit systeem voor de toekomst niet houdbaar: We hebben te maken met een groeiende bevolking, met stijgende leeftijden en een toenemend aantal mensen met (chronische) welvaartziekten. Zorginstellingen en zorgverleners worden vergoed voor activiteiten (behandelingen) en niet voor preventie. Financieel is dit onhoudbaar en in combinatie met toenemende arbeidskrapte leidt dit nu al tot opnieuw langere wachttijden.

We moeten met elkaar op zoek naar nieuwe manieren van zorg verlenen, naar processen die schaalbaar zijn, waar zorgverleners niet 10% meer patiënten kunnen zien of behandelen, maar een factor 10 meer patiënten kunnen behandelen.

Cardiologie Centra Nederland staat voor innovatie met lef en heeft deze opdracht aangenomen. In 2016 hebben wij HartWacht gelanceerd, een telemonitoring programma voor patiënten met resistente hypertensie, ritmestoornissen en hartfalen.

Wat behelst de verbetering?
Patiënten met de diagnose (resistente) hypertensie, ritmestoornissen of hartfalen, worden in de spreekkamer door de cardioloog voorgelicht over de mogelijkheid van telemonitoring. Als de patiënt geschikt is voor deelname kan de cardioloog de patiënt met één druk op knop aanmelden binnen het EPD. De patiënt krijgt vervolgens meetapparatuur thuis; een bloeddrukmeter, een weegschaal en/of een Kardia (voor het maken van ritmestroken), na het downloaden van een app en een intakegesprek kan de patiënt thuis meten en vragen beantwoorden, de meetwaarden komen direct in het EPD terecht. Er is 24/7 contact mogelijk met een arts of met het medisch service centrum van CCN. Patiënten meten volgens een vooraf vastgesteld protocol en de metingen worden zoveel mogelijk geautomatiseerd afgehandeld. Hiervoor worden bijvoorbeeld grenswaarden ingesteld, zodat alleen alarmen afgaan als deze overschreden worden.

Onnodige controle consulten, maar ook onnodige bezoeken aan de Spoed Eisende Hulp of Eerste Hart Hulp en klinische opnames kunnen hiermee worden voorkomen.

Wat was de referentie?
The Creative Destruction of Medicine (Eric Topol).

Hoe sluit deze best practice aan op uw visie?
De beste zorg voor de patiënt, waar en wanneer dit nodig is, dit maakt de zorg haalbaar, schaalbaar en betaalbaar.

Wie profiteert van deze best practice?

  • Behalve dat de patiënt niet of minder vaak voor een consult naar onze centra hoeft te komen, ervaart deze ook een toegenomen gevoel van veiligheid; het idee dat de dokter continu op afstand mee kijkt geeft rust en vertrouwen. Meer inzicht in de relatie tussen leefstijl, klachten en meetwaarden, geeft bovendien meer mogelijkheden voor zelfsturing en secundaire preventie.
  • De cardioloog beschikt over meer meetwaarden en kan de behandeling, bijvoorbeeld met medicatie, hier veel beter op aanpassen.
  • Door opschaling kan één zorgverlener (op afstand) steeds meer patiënten in de gaten houden. Het aantal controle consulten neemt af en dit heeft een positief effect op de zorgkosten en de wachtlijsten.

Wie hebben er intern meegewerkt aan deze best practice?
Vernieuwing komt alleen tot stand door uitstekende samenwerking door de gehele organisatie: zorg, ICT en bedrijfsbureau. CCN is trots op haar bedrijfscultuur met lef en enthousiasme voor continue verandering, en verbetering, die voelbaar is van Middelburg tot Dokkum. In Dokkum hebben wij ons medisch service centrum opgebouwd. Pionieren met zorg op afstand terwijl de kwaliteit en veiligheid vanaf de eerste dag moeten staan als een huis.

Welke externe partijen zijn direct betrokken bij de best practice?
HartWacht is ontstaan uit een intensieve samenwerking van CCN met FocusCura, leverancier van meetapparatuur en apps, en Zilveren Kruis, zorgverzekeraar. Inmiddels hebben ook bijna alle andere zorgverzekeraars dit initiatief omarmd.

Welke drempels kwam u onderweg tegen en hoe heeft u deze overwonnen?
Het Nederlandse zorgstelsel is gericht op kostenbeheersing, ook als daarmee te hoge kosten worden beheerst. Betaaltitels en kostendragers zijn moeilijker te veranderen dan de zorgprocessen zelf. De samenwerking met Zilveren Kruis heeft bij het mogelijk maken van financiering een belangrijke rol gespeeld.

Wat levert de best practice op?
Een tevreden patiënt, arts en verzekeraar. Maar vooral ook de eerste stappen naar andere chronische zorg, naar zorg die wel toekomstbestendig is.

Hoe worden de resultaten gemeten en vergeleken met de situatie vóór invoering?
Wij meten het effect van HartWacht op het zorgpad (aantal consulten, onderzoeken), maar ook op de zorguitkomsten (PROMS) en op de tevredenheid van de patiënten (PREMS). Samen met de zorgverzekeraars meten wij ook het effect in de keten (verlaging SEH/EHH bezoeken en/of opnames). De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Wat heeft u geleerd van de best practice en de weg er naar toe?
Volg je hart…. En geef niet op.

Waar bent u het meest trots op?
CCN excelleert als netwerkorganisatie over de gehele keten. Samen met onze partners maken wij iedere dag waar dat ‘Onze zorg klopt!’◗ www.cardiologiecentra.nl

Over CCN
Cardiologie Centra Nederland (CCN) is een netwerk-organisatie van zelfstandige behandelcentra voor hart- en vaatziekten, opgericht in 2006. Samen met partner (zorg) instellingen biedt CCN cardiologische zorg over de gehele keten van secundaire preventie tot revalidatie. CNN streeft naar de beste zorg zonder wachttijden, door zich in de services niet alleen te richten op professionaliteit en continue innovatie, maar bovenal door toegankelijk en persoonlijk te blijven. HartWacht is het telemonitoring programma van CCN en bestaat sinds 2016. HartWacht is inmiddels het grootste telemonitoring programma voor cardiologie patiënten van Nederland. CCN start in 2018 ook met LongWacht, telemonitoring voor COPD patiënten.

Vragen over dit artikel?

Stel uw vraag of opmerking in de reacties hieronder. Of neem contact op met de auteur, Lian van Mourik.

Profielfoto van Lian van Mourik
Lian van Mourik
Contactpersoon