Nieuwsbericht

ZKN congres 2021: ‘Zinnige governance voor passende zorg’

4 juni 2021

04-06-2021

De bedrijfsmodellen voor acute zorg en reguliere, planbare zorg moeten uit elkaar moeten worden getrokken. “Laten we niet proberen alles te combineren in grote gebouwen net een H erop”, aldus congresdeelnemer Joris van Eijck, directeur van Equipe Zorgbedrijven tijdens het ZKN jaarcongres ‘Operatie Passende Zorg’ van donderdag 3 juni. Verzekeraar en aankomend PWC-consultant Ab Klink noteerde Van Eijck’s boodschap voor een eventueel nieuw hoofdlijnenakkoord: “Nu is sprake van kruissubsidies van de electieve naar de acute zorg, dus segmenteren is van belang”.

Businessmodel en financiering
Michel van Schaik, directeur gezondheidszorg van de Rabobank, pleitte voor een andere governance in de planbare zorg. De focus die ZBC’s in deze tak van de MSZ hebben gebracht, leveren een businessmodel op waarvan ziekenhuizen iets kunnen leren, stelde Van Schaik, die ook de Volksgezondheid-gezant van VNO-NCW is. “Daarmee dient ruimte te worden gemaakt om meer risicodragend kapitaal in de zorg te brengen, om zo het tempo van innovatie op te voeren”.

Allemaal koren op de molen voor ZKN-voorzitter Hanneke Klopper die nogmaals haar pleidooi deed voor een aparte organisatie en financiering van de planbare zorg. Dat hoeft niet in een groot en meeslepend akkoord. “Maar laten we dit overzichtelijke onderdeel van de MSZ, waar ziekenhuizen en klinieken nu al veel samenwerken en elkaar aanvullen, vooral een proeftuin maken voor betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit”. Waarmee onmiddellijk ook het congresthema ‘Passende Zorg’ van Marjan Kaljouw’s NZa recht werd gedaan. Kaljouw stelde dat zelfstandige klinieken een groot deel van de basiszorg voor hun rekening kunnen nemen. Zoals ze dat nu al doen bij het realiseren van de inhaalzorg.

Kwaliteit als uitgangspunt en opdracht aan de patiënt
Socioloog en hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg Pauline Meurs had voor dat overkoepelende beleidsconcept passende zorg nog wel een stevige boodschap: “Zolang kostenbesparing het centrale uitgangspunt is en niet de kwaliteit van de zorg zelf, gaan alle voornemens sterven in schoonheid”. Met het “opleggen” van zinnige of passende zorg wordt niet automatisch financiële winst geboekt, aldus Meurs. Betere zorg, stelde zij, begint bij een goed gesprek. En daarmee is het ook een opdracht aan patiënten. Over een ideale omgeving om zo’n goed gesprek over de eigen wensen voor je gezondheid te voeren, was Meurs heel duidelijk. Haar eigen ervaringen in een zelfstandige kliniek mogen tot voorbeeld strekken.

Edith Dekker van de Patiëntenfederatie, tijdens het ZKN congres als panellid aan tafel, beaamt de rol en de winst die er nog te behalen is bij patiënten: “Samen beslissen in de spreekkamer kan bij patiënten ook leiden tot keuze om niet te laten opereren en bijvoorbeeld te kiezen voor fysiotherapie. Daar ligt een rol voor de patiënt én de zorgverlener. Patiënten zijn zich vaak (nog) niet bewust dat ze een andere keuze kunnen maken dan standaard naar het ziekenhuis gaan. Daar moeten we ze echt op wijzen.” Haar collega panellid Sjoerd Repping, hoogleraar Zinnige zorg en voorzitter van programma ZE&GG, sloot de congresdiscussie over gepast gebruik af met een oproep toen 94% van de congres bezoekers instemde met de stelling ‘ZKN klinieken moeten voorop lopen in gepast gebruik van zorg om zich te onderscheiden’. “Als je dit écht meent, dan moet je het laten zien dat de wendbaarheid als kliniek ook op gepast gebruik wordt ingezet. Neem het voortouw, dan zullen de grote zorgaanbieders volgen!” aldus Repping.

-------------------------
Het digitale ZKN congres 2021 “Operatie Passende zorg” vond plaats op 3 juni 2021. Op de congreswebsite vindt u meer informatie over het programma, de sprekers en de sponoren van het congres. U vindt hier de terugblik van het congres in (getekend) beeld en woord.