Nieuwsbericht

Best practice: Helderheid in pijnbeleving

In deze best practice deelt Xpert Clinics haar innovatie: “extreme waarde detectie" waar na een operatieve ingreep patiënten de pijnbeleving (VAS score) invullen door middel van een vragenlijst.

1 januari 2022

Xpert Clinics | Helderheid in pijnbeleving - Best practice

Welke best practice (-s) wilt u delen?
De best practice heet “extreme waarde detectie”. Na de operatieve ingreep vragen wij patiënten om via de email een korte vragenlijst in te vullen. Zo vragen  we onder andere  naar de pijnbeleving (VAS score) na de ingreep. Patiënten ontvangen op dag 1, 3, 5 en 10 na de operatie, het verzoek om hun pijnbeleving in te vullen. Indien patiënten een pijnwaarde van 7 of hoger invullen, ontvangt de dienstdoende verpleegkundige automatisch een bericht en neemt contact op. De pijnklachten worden besproken en er wordt actie ondernomen: andere pijnmedicatie of een extra controleafspraak bij de arts. Zo voorkomen we dat patiënten onnodig met pijn rondlopen.

Wat was de aanleiding?
Na een operatieve ingreep komen patiënten na 10 tot 14 dagen op controle bij de verpleegkundige. In sommige gevallen gaven patiënten aan de eerste dagen na de ingreep veel pijn te hebben gehad. Maar, om welke reden dan ook, hadden ze niet het noodnummer gebeld. Omdat dit pas tijdens de controle werd gemeld was tijdig ingrijpen niet mogelijk en liepen we achter de feiten aan.

Wat behelst de verbetering?
In Pulse, ons uitkomstenregistratiesysteem, wordt een signaleringssysteem in werking gesteld door een maximumwaarde te koppelen aan de vragen over pijn. Zodra de patiënt een waarde ingeeft hoger of gelijk aan het door ons gestelde maximum, stuurt Pulse een bericht zodat wij de patiënt direct kunnen benaderen en de pijn kunnen verlichten.

Wat zijn de referenties geweest?
In overleg met de medisch specialisten hebben we de volgende grenswaarden ingesteld:
VAS pijn: 1-3-5-10 dagen na de operatie, score hoger dan 7 op een schaal van 0-10. Deze grenswaarde is bepaald naar aanleiding van klinische consensus bij onze medisch specialisten en is gebaseerd op onze ervaringen.

Hoe sluit deze best practice aan op uw visie?
De extreme waarde detectie sluit aan op de manier waarop we zorg leveren: met aandacht en oog voor de wensen van de patiënt.

Wie profiteert van deze best practice?
De patiënt profiteert, er wordt direct gereageerd op de door hem/haar ingevulde vragenlijst, zodat naar een oplossing gezocht kan worden voor de pijn klachten.

Wie hebben er intern meegewerkt aan deze best practice? En hoe?
Onze medisch specialisten hebben de grenswaarden voor de extreme waarde detectie bepaald. Onze afdeling ICT heeft de extreme waarde detectie ontwikkeld en geïmplementeerd. De dienstdoende verpleegkundige handelt de meldingen af.

Welke drempels kwam u onderweg tegen en hoe heeft u deze overwonnen?
Het geeft een beetje een “big brother is watching you”-gevoel om te reageren op basis van een extreme waarde. Zo schrokken sommige patiënten van het telefoontje van de verpleegkundige, gewoon omdat ze het niet verwacht hadden. We melden nu bij de betreffende vraag dat patiënten gebeld kunnen worden. De service wordt erg gewaardeerd door patiënten. Ook de afhandeling van meldingen moet goed belegd worden. Een track-and-trace-systeem van de meldingen (vervolgacties en reacties van de patiënten) laat patiënten maximaal profiteren.

Wat levert de best practice op?
Het geeft ons inzicht in de pijnbeleving van de patiënt en de factoren die bepalend zijn voor de tevredenheid over het resultaat van de behandeling. Bovendien kunnen we direct actie ondernemen als het herstel afwijkt van de norm. In de periode tussen november 2012 en november 2018 zijn er 300 extreme waardes getriggerd bij 8.221 meettrajecten (waarbij ook een behandeling plaatsvond) ofwel bij 3,6% van de patiënten.

Hoe worden de resultaten gemeten en vergeleken met de situatie vóór invoering?
Door het invullen van verschillende vragenlijsten helpen patiënten ons om aanpassingen in onze behandelingen te analyseren en monitoren. Alle patiënten vullen de VAS pijn- en tevredenheidsresultaatvragenlijst in. Zo analyseren we of het percentage mensen met een score boven de grenswaarde na verloop van tijd afneemt. Voor ons een indicatie dat we steeds beter weten hoe we weinig pijn bij onze behandelingen weten te bewerkstelligen.

Wat heeft u geleerd van de best practice en de weg er naar toe?
Doordat we de resultaten van onze zorgprocessen en behandelingen continu meten, zien we of  veranderingen die we aanbrengen ook daadwerkelijk een verbetering voor de patiënt zijn. Met inzicht in de uitkomsten van zorg is het ook steeds beter mogelijk de verantwoordelijkheid te dragen voor deze uitkomsten.

Waar bent u het meest trots op?
De specificiteit en gerichtheid van deze service: het overgrote deel van onze behandelingen heeft een goed resultaat en gaat gepaard met weinig pijn. Deze extreme waarde detectie richt zich op een kleine groep die uitzonderlijk is en waarvoor we het verschil kunnen maken. Dit geeft ons extra mogelijkheden te leren van onze patiënten.

 

Over Xpert Clinics
De kliniek focust zich vanuit de heelkunde op behandelingen op het gebied van proctologie en spataderen. Spreekuren zijn ingericht volgens het one-stop-shopprincipe om de belasting voor de patiënt zo klein mogelijk te houden. Door uitgebreide informatie voorafgaand aan het consult komt de patiënt eigenlijk nooit voor verrassingen te staan en neemt hij actief deel aan het zorgproces. Patiënt-convenience is het sleutelwoord. Consult en operatie op de dag en het tijdstip dat de patiënt uitkomt. 

Vragen over dit artikel?

Stel uw vraag of opmerking in de reacties hieronder. Of neem contact op met de auteur, Lian van Mourik.

Contactpersoon
CAO