Nieuwsbericht

Best practice: De best mogelijke zorg voor patiënten met ernstig overgewicht

In deze best practice deelt De Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) haar innovatie: een volledig patiëntgeoriënteerde aanpak van morbide obesitas waarbij een integratie is gemaakt tussen eerste-, tweede- en anderhalvelijnszorg. 

1 januari 2022

De Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) | De best mogelijke zorg voor patiënten met ernstig overgewicht - Best practice

Hoe draagt u bij aan goede zorg in Nederland?
De Nederlandse Obesitas kliniek biedt een volledig patiëntgeoriënteerde aanpak van morbide obesitas waarbij een integratie is gemaakt tussen eerste-, tweede- en anderhalvelijnszorg. We werken multidisciplinair in vaste teams rond de patiënt. Deze teams bestaan uit een chirurg, internist, arts, diëtist, psycholoog en bewegingsdeskundige. Op deze manier wordt duurzaam gewichtsverlies en een betere kwaliteit van leven bereikt.

Waarom doet u het zo?
Bij de behandeling van morbide obesitas is een leefstijlverandering van belang om de kans op terugval in gewicht na de maagverkleinende operatie te minimaliseren. Hiervoor is een multidisciplinair team nodig. In de tweedelijn is dit vaak te kostbaar en lastig te organiseren, in de eerstelijn te ingewikkeld; het vraagt om specialistische kennis en er is geen financiering voor. Juist door al voor de operatie te starten met deze multidisciplinaire leefstijlgerichte aanpak, leren patiënten hoe ze het effect van de operatie zelf positief kunnen beïnvloeden. Gedurende de behandeling krijgen patiënten inzicht in alle factoren die van invloed zijn op gewicht en weten ze beter hoe ze zelf aanpassingen kunnen doen die het verschil maken.

Wat levert het op?
Door deze grote groep patiënten gespecialiseerde zorg aan te bieden, is het mogelijk de overhead kosten te minimaliseren, de poliklinische begeleiding buiten het ziekenhuis te houden en gespecialiseerde multidisciplinaire teams te hebben die optimale zorg kunnen leveren. Door het ontwikkelen van een goed EPD worden de uitkomsten van de zorg volledig transparant gemaakt. Dit betekent dat de patiënt optimale zorg en een goed meetbare uitkomst krijgt, de medewerkers een uitdagende omgeving hebben waar steeds naar optimalisatie van de totale zorgketen wordt gekeken met een circulair optimalisatie proces. De ziekenhuizen worden betaald voor hun faciliteiten en er wordt optimaal gebruik gemaakt van dure OK-ruimte en tijd. Dit betekent uiteindelijk dat de maatschappij optimale zorg voor een goede prijs krijgt. En de patiënt kan rekenen op kwalitatief hoogwaardige zorg uitgevoerd door een vast team van professionals met een zeer persoonlijke en multidisciplinaire aanpak.

Wat is de volgende stap?
De zorg voor patiënten na een bariatrische ingreep houdt niet op na het afvallen en verbeteren van de leefstijl. Patiënten moeten feitelijk hun leven lang bezig zijn om de verschillende factoren die van invloed zijn op het gewicht te monitoren. We volgen patiënten nu al 5 jaar maar we willen die begeleiding verder intensiveren. We hebben reeds een App ontwikkeld om de patiënt digitaal te ondersteunen, echter het ontwikkelen van een bewezen effectieve gecombineerde, elektronische en persoonlijke begeleiding gaat nog enige tijd in beslag nemen.

Verder zijn we bezig deze zorg ook in het buitenland uit te rollen waarbij het leerproces vaak twee kanten op werkt: veel protocollen kunnen worden overgenomen, maar vaak moeten er ook aanpassingen voor lokale administratieve processen en sociaal culturele verschillen worden gemaakt, waarbij sommige aanpassingen vervolgens weer als verbetering in Nederland ingevoerd kunnen worden. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Tot slot is huidoverschot na een operatie bij een aanzienlijk deel van onze patiënten een groot probleem. We gaan deze post bariatrische zorg in onze ketenzorg opnemen. We zijn op dit moment bezig om contour-herstellende-chirurgie te integreren in ons aanbod en aan te bieden vanuit een samenwerkingsverband met verschillende ziekenhuizen.

 

Over De Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK)
De Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) is in Nederland de grootste en meest gespecialiseerde, zelfstandige kliniek voor de behandeling van mensen met ernstig overgewicht. Samen met onze partners, medisch specialisten en professionals lopen wij al sinds 1993 voorop in de behandeling van obesitas. Daarbij staat verandering van levensstijl centraal. Wij willen als Nederlandse Obesitas Kliniek hét centrum zijn voor (morbide) obesitas. De NOK wil patiënten met (morbide) obesitas op een veilige manier behandelen. Op die manier verbeteren we samen de gezondheid van de patiënt, en zijn kwaliteit van leven.

Vragen over dit artikel?

Stel uw vraag of opmerking in de reacties hieronder. Of neem contact op met de auteur, Lian van Mourik.

Profielfoto van Lian van Mourik
Lian van Mourik
Contactpersoon