Nieuwsbericht

Zelfstandige Klinieken Nederland stemt in met Integraal Zorgakkoord

9 september 2022

Het bestuur van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) heeft na raadpleging van de leden besloten om in te stemmen met het onderhandelingsresultaat van het Integraal Zorgakkoord en het akkoord te ondertekenen.

ZKN heeft vertrouwen in de concrete ambities van het Integraal Zorgakkoord om kwalitatief goede zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Met focus op passende zorg kunnen we de zorgsector toekomstbestendig maken. Passende zorg betekent voor ZKN alleen dat doen wat bewezen effectief is op een zo efficiënt mogelijke manier. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen planbare, acute en hoog-risico zorg in organisatievorm, concentratiegraad en bekostiging. Werkplezier en de ontwikkeling van de zorgprofessionals zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Om de patiënt in staat te stellen zelfstandig keuzes te maken is transparantie van uitkomsten van zorg cruciaal. 

Tegelijkertijd zijn de leden van ZKN niet zonder zorgen. De contracteerparagraaf in het Integraal Zorgakkoord vraagt om blijvende aandacht. De contractering van passende zorg vergt namelijk om inspanningen van zorgaanbieders én zorgverzekeraars. Op dit onderdeel is nog veel winst te behalen. Contracteren zou volgens ZKN te allen tijde moeten uitgaan van een balans tussen prijs, innovatie, zorguitkomsten, klanttevredenheid en toegankelijkheid, keuzevrijheid van de patiënt en van gelijkgerichtheid tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar.

Samen met de andere ondertekenaars gaat ZKN voortvarend aan de slag met de verdere invulling van de gemaakte afspraken binnen het Integraal Zorgakkoord. Alleen als we allemaal de schouders eronder zetten kunnen we de Nederlandse zorgsector toekomstbestendig maken.

                                                                                                                                                                                                                                                         

Voor de media
Voor vragen kunt u contact opnemen met Lisa Don via +31 6 82 05 21 00. U kunt uw verzoek ook altijd mailen naar info@zkn.nl.

Vragen over dit artikel?

Stel uw vraag of opmerking in de reacties hieronder. Of neem contact op met de auteur, Arjanne Mulder.

Profielfoto van Arjanne Mulder
Contactpersoon
Profielfoto van Rosalinde Arnoldus
12 september 2022
Profielfoto van Rosalinde Arnoldus
12 september 2022

Waarom is dit zo snel gegaan? Op 30 augustus een aankondiging ledenraadpleging, 8 september de raadpleging zelf en 9 september gaat ZKN akkoord. De "vrije artsenkeuze" is nu van de baan

Profielfoto van Maarten Oosterkamp
13 september 2022
Profielfoto van Maarten Oosterkamp
13 september 2022

Beste Rosalinde, tussen 'uitgelekte' versie 0,9 en de definitieve versie (1,0) van het IZA is de paragraaf die betrekking heeft op de vrije artsenkeuze mede door onze interventies ingrijpend veranderd. Alleen de offerteplicht staat nog overeind. Voor de meeste klinieken is dat niet het grootste probleem. Het coulanceverbod is volledig van tafel en met de voorgenomen verlaging van de vergoeding voor ongecontracteerde zorg blijft het hinderpaalcriterium intact. Het ministerie wil daar waarschijnlijk meer differentieren. Hoe dat er precies uit gaat zien, dat zal de komende maanden onderwerp van gesprek zijn. Met ondertekening van het akkoord blijft ZKN nauw bij dat gesprek betrokken. Voor een verdere toelichting ben ik graag beschikbaar.

Hg, Maarten Oosterkamp