Nieuwsbericht

Drie nieuwe collega’s gestart bij ZKN

7 februari 2023

In februari zijn bij ZKN drie nieuwe collega’s gestart. Het gaat om Wouter Harmsen als Manager Kwaliteit & Veiligheid, Ingrid van Uffelen als beleidsmedewerker Financiering & Contractering en Stagiair Stephan Splint. We heten Wouter, Ingrid en Stephan van harte welkom bij ZKN!

Wouter Harmsen is per 1 februari gestart als Manager Kwaliteit en Veiligheid. Hij neemt daarmee de rol over van Marian Hoekstra die eind 2022 met pensioen is gegaan. Wouter heeft Epidemiologie gestudeerd en is gepromoveerd in de Revalidatiegeneeskunde. Naast enkele research betrekkingen heeft hij hiervoor 6 jaar bij FMS gewerkt als senior adviseur en programmaleider in het medisch specialistische domein. Wouter gaat op korte termijn kennismaken en aan de slag met (o.a.) commissie Kwaliteit & Veiligheid, het College van Deskundigen en de K&V thema’s van het IZA.

Ingrid van Uffelen neemt als Beleidsmedewerker Financiering & Contractering ad. Interim per half februari de taken over van Maarten Oosterkamp. Ingrid heeft in 2021 ZKN ook ondersteund op interim basis op dit thema. Ingrid heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de EUR, vervolgens onderdelen gevolgd van postdoctoraal studie accountancy. Na haar afstuderen is zij vier jaar bij KPMG Audit werkzaam geweest en maakte de overstap naar de NZa, waar zij bijna vier heeft gewerkt. Zij was hier onder andere betrokken bij invoering DBC’s. Ook is zij werkzaam geweest bij het Slotervaartziekenhuis als Manager Externe Financiering. Daarna heeft ze vanuit haar eigen bureau interim opdrachten vervuld, onder andere voor Menzis, Achmea, VGZ en het AvL.

ZKN is nog bezig met de werving voor de vaste invulling van de functie Domeinmanager bekostiging.

Stephan Splint is per 6 februari gestart met een afstudeeropdracht bij ZKN. Stephan is laatstejaars student Bedrijfskunde aan de Hogeschool Utrecht. Zijn opdracht zal zich richten op de (potentiële) leveranciers en sponsoren die zich verbinden aan ZKN om hun aanbod onder de aandacht van klinieken te brengen. Het doel is om dit proces te verbeteren zodat deze samenwerkingen van meerwaarde zijn voor zowel klinieken, leveranciers als ZKN.

Vragen over dit artikel?

Stel uw vraag of opmerking in de reacties hieronder. Of neem contact op met de auteur, Lian van Mourik.

Profielfoto van Lian van Mourik
Contactpersoon