Nieuwsbericht

Aanmelden kliniekpersoneel voor werken in ziekenhuis

15 januari 2021

De druk op ziekenhuizen in een aantal ROAZ-regio’s neemt toe. Dit resulteert in vraag naar kliniekpersoneel. Kliniekmedewerkers die klinische zorg verlenen binnen de FMS-klasse 4 en 5 kunnen gaan helpen in deze ziekenhuizen. Het betreft hulp bij COVID-19 zorg maar mogelijk ook bij het continueren van de zorg in FMS klasse 1-2-3. Voor de financiële compensatie zie bovenstaand bericht.

Het tijdelijk gaan werken in een ziekenhuis is voor uw medewerker op vrijwillige basis. De medewerker kan na afstemming met uw als werkgever zich (alvast) aanmelden en contact leggen. Afstemming en keuze over de definitieve matching vindt plaats binnen het ROAZ.