Nieuwsbericht

Gegevensuitwisseling klinieken onderzocht

26 oktober 2021

Tweederde van de klinieken wisselt gegevens uit buiten de regio, dat is één van de uitkomsten van een onderzoek van ZKN naar gegevensuitwisseling onder klinieken, juli jl. Het onderzoek onder 50 ZKN-klinieken keek o.a. naar redenen waarom klinieken gegevens uitwisselen, hoe ze dat doen en of ze dat regionaal of landelijk doen. 

Over het onderzoek
Veel initiatieven om informatie uit te wisselen worden gestart vanuit de regio's (RSO’s). De gedachte is dat als uitwisseling binnen de regio lukt, de regio’s vervolgens onderling kunnen uitwisselen. Maar het was nog niet duidelijk of dit voor klinieken wel passend is en of ze wel regionaal uitwisselen of juist meer landelijk. Het onderzoek naar het uitwisselgedrag van klinieken kon uitgevoerd worden dankzij een ICTU subsidie. Vijftig ZKN-klinieken hebben de vragenlijst in juli 2021 ingevuld, waarvoor hartelijk dank. Onderstaand delen we de belangrijkste resultaten met u. 

Uitwisseling met name buiten de regio
In onderstaand diagram is te zien dat tweederde van de gegevensuitwisseling buiten de regio (>30 km) plaatsvindt. Dit geldt zowel voor uitwisseling met de eerste lijn (huisarts) als tussen medisch specialistische zorginstellingen.

Als voorbeeld hebben we het uitwisselgedrag van de provincie Zuid-Holland uitgewerkt.

Waarom worden gegevens uitgewisseld?
Gegevens die worden uitgewisseld zijn met name medische gegevens ter voorbereiding op een behandeling, doorverwijzingen, aanvragen voor diagnostiek en uitvoeren van een second opinion.

Op welke manier wordt er uitgewisseld?
Uitwisseling vindt het meest plaats via veilige mail. Daarnaast via de patiënt, LSP, fax of van patiëntendossier naar patiëntendossier.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn voor ZKN heel waardevol. Het toont het belang voor zelfstandige klinieken aan van landelijke initiatieven op het gebied van gegevensuitwisseling. Ook in het kader van de totstandkoming van de kaderwet Wegiz (wet gegevensuitwisseling in de zorg) in 2024 is dit van belang. Meer informatie over de Wegiz wet vindt u op Gegevensuitwisseling | Gegevensuitwisseling in de zorg. De gehele infographic vindt u hier.