Nieuwsbericht

ZKN pleit samen met andere zorgpartijen voor ‘geen-bezwaarsysteem’ gegevensuitwisseling

29 maart 2024

Maak vaart met een betere en snellere uitwisseling van gezondheids- en medicatiegegevens van patiënten. Die oproep doen achttien zorgpartijen in een brief aan de Tweede Kamer, in aanloop naar het commissiedebat volgende week over de toekomst van de (acute) zorg. De oproep vanuit het zorgveld is niet nieuw, maar de komst van nieuwe wetgeving laat op zich wachten. 

ZKN vraagt al geruime tijd aandacht voor het belang van de uitwisseling van gezondheidsgegevens van patiënten ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. 

De brief aan de partijen pleit voor een 'geen-bezwaar systeem' (opt-out) als universele standaard voor uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners. Op dit moment werkt het systeem nog andersom: de patiënt moet vooraf toestemming geven om de gezondheidsgegevens te delen (opt-in). De Kamer heeft zich in het verleden al uitgesproken voor een verandering van dit systeem en er is een start gemaakt met een wetgevingsproces die dit mogelijk zou moeten maken. 

ZKN vraagt zich af wat de voortgang is van het wetgevingsproces en roept samen met andere partijen op tot het maken van vaart om te komen tot een wettelijke grondslag. Een grondslag die het mogelijk maakt om het huidige systeem van opt-in om te draaien naar een opt-out systeem. 

De brief is naast ZKN ondertekend door Patiëntenfederatie Nederland, NVZ, Ambulancezorg Nederland, NVZA, KNMG, FMS, LHV, InEen, NHG, V&VN, Nederlandse ggz, KNMP, ZN, NFU, GGD GHOR Nederland, FNT en RSO Nederland.
 

Vragen over dit artikel?

Stel uw vraag of opmerking in de reacties hieronder. Of neem contact op met de auteur, Daniƫl Ellis.

Profielfoto van Daniël Ellis
Contactpersoon