Nieuwsbericht

Persbericht ZKN in navolging afronding vooronderzoek ACM naar samenwerking Groningen

4 april 2024

ACM rondt vooronderzoek naar samenwerking Groningen af: klinieken zijn onderdeel van de regionale zorginfrastructuur en alsnog uitgenodigd deel te nemen 

Op 12 december 2023 heeft ZKN een handhavingsverzoek in gediend bij de ACM. Aanleiding voor dit handhavingsverzoek was een artikel op 1 december 2023 van Zorgvisie waarin een aantal ziekenhuizen en zorgverzekeraars stellen dat er niet veel klinieken bij mogen komen in de regio Groningen ter behoud van het personeel in de ziekenhuizen.

De ACM heeft naar aanleiding van het verzoek van ZKN onderzoek gedaan, betrokken partijen gesproken en de relevante documenten bestudeerd. Uit het onderzoek komt naar voren dat de berichtgeving op een misverstand berust, zie persbericht ACM.

De betrokken partijen hebben aangegeven klinieken niet te willen uitsluiten en nodigen klinieken alsnog uit om zich te melden als zij een bijdrage kunnen leveren aan de zorg in Groningen. Dit is vorige week via een persbericht bevestigd door de zes betrokken partijen: UMC Groningen, Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis en de zorgverzekeraars Menzis, VGZ en Zilveren Kruis.

ZKN verwelkomt de conclusie van de ACM dat klinieken niet worden uitgesloten en is tevreden alsnog uitgenodigd te worden om deel te nemen aan het samenwerkingsverband om de zorg in Groningen toegankelijk te houden. Om de Nederlandse zorg ook in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en hoogwaardig te houden is het namelijk belangrijk dat klinieken en ziekenhuizen meer samenwerken en elkaar aanvullen, zie onderzoeksrapport. ZKN is daarom ook medeondertekenaar van het Integraal Zorgakkoord.

 

Over ZKN 
Wij zijn de branchevereniging van zelfstandige klinieken in Nederland. Klinieken leveren zo’n 16% van de medisch specialistische zorg in Nederland. Dat zijn ruim 1,3 miljoen patiënten per jaar die naar klinieken gaan voor planbare, verzekerde zorg. Doordat onze leden zich veelal focussen op één specialisme zijn zij bijzonder goed en efficiënt geworden in het leveren van die betreffende zorg. Daarmee dragen klinieken ook bij aan de maatschappelijke uitdagingen in de zorg met betrekking tot betaalbaarheid en toegankelijkheid zonder concessies te doen op kwaliteit.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze collega Lisa Don, Lisa.don@zkn.nl - 06 82 05 21 00.

Vragen over dit artikel?

Stel uw vraag of opmerking in de reacties hieronder. Of neem contact op met de auteur, Angélique van der Werf.

Profielfoto van Angélique van der Werf
Contactpersoon