Nieuwsbericht

Boostervaccinatie voor zorgmedewerkers met direct patiëntencontact

3 januari 2022

In onderstaand bericht houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over de boostervaccinatie voor zorgpersoneel met direct patiëntencontact zoals aangekondigd in de persconferentie van 2 november 2021. ZKN neemt deel aan de overleggen met VWS en RIVM hierover en deelt met u alle informatie zodra deze bekend is. 

Update 03-01-2022

Het is vanaf 31 december niet meer mogelijk voor zorgorganisaties om unieke codes aan te vragen voor hun zorgmedewerkers. Alle zorgmedewerkers in de wachtrij hebben een uitnodiging gekregen om online een afspraak te maken bij de GGD. Zorgmedewerkers met een unieke code die ze hebben ontvangen van hun werkgever kunnen zich blijven aanmelden de wachtrij voor de boostervaccinatie. Iedereen van 18 jaar en ouder zal binnenkort een afspraak kunnen maken voor de boostervaccinatie op basis van de regulier oproep in de media.

Update 23-12-2021

Op 21 december is een mail gestuurd naar alle zorgmedewerkers die nu in de wachtrij staan. Hierin staat beschreven dat zij maximaal 2 weken na de aanmelding met hun unieke code, een sms-/e-mail ontvangen, om de vaccinatieafspraak te plannen. In de sms/e-mail staat meer informatie over het plannen van een afspraak via het online portaal. Het oproepen gebeurt op basis van postcode en leeftijd. De zorgmedewerkers die vanaf de wachtrij worden uitgenodigd lopen op leeftijd vooruit op hun jaargenoten. De verwachting is dat vanaf 23 december een groter deel de sms zal ontvangen en dat de snelheid omhoog gaat zodat alle zorgmedewerkers voor 1 januari 2022 een booster hebben ontvangen.

 • Het is niet mogelijk om op basis van beroep via het callcenter een afspraak te maken voor de boostervaccinatie. De GGD heeft geen toegang tot de wachtrijfunctionaliteit en kan niet bekijken of deze mensen met voorrang in aanmerking komen op basis van hun beroep. 
 • Wanneer er vragen zijn met betrekking tot de unieke codes, wachtrij of verificatie kan de zorgmedewerker contact opnemen met support@wachtrijbooster.nl
 • Voor overige vragen over de boostervaccinatie voor uw zorgmedewerkers kunt u contact opnemen met support.lcc@rivm.nl.

Update 20-12-2021

 • De capaciteit in de prikstraten wisselt per regio, om die reden kan het gebeuren dat in een aantal regio's de boostervaccinatie sneller verloopt dan in een andere regio. 
 • Krijgt u de melding dat uw code niet geldig is of verlopen, probeer het een paar minuten later nog een keer, werkt de code dan nog steeds niet dan kunt u een mail sturen naar support@boosterwachtrij.nl 
 • Nog dagelijks wordt de prikcapaciteit opgeschaald, het is dus mogelijk dat er komende dagen meer ruimte op de priklocaties komt.
 • De bereidheid voor de boostervaccinatie lijkt lager te liggen dan tijdens de eerste vaccinatieronde, er is veel desinformatie op onder andere social media. De rijksoverheid heeft een brochure gemaakt hoe om te gaan met desinformatie in uw werk tijdens coronatijd en informatie om tot de juiste adviezen en besluiten te komen, couceling bij COVD-19 vacinatie

Uitgangspunten vaccinatie
Medewerkers van klinieken met direct/fysiek patiëntencontact komen in aanmerking voor de boostervaccinatie. De vaccinatie zal bij de GGD plaatsvinden. De uitgangspunten van VWS en RIVM zijn solidariteit en 'de zorg prikt de zorg'. De GGD wil in de 2e week van december starten met de vaccinatie van zorgpersoneel. De vaccinatie van de 80+ doelgroep mag daarbij niet in het gedrang komen. De uitgangspunten van ZKN zijn dat de boostervaccinatie goed, zo spoedig als mogelijk en zorgvuldig moet gebeuren.

Welk vaccin gaat gebruikt worden en wat zijn de regels?
Voor medewerkers van 18 jaar en ouder worden de vaccins van Moderna en Pfizer ingezet. Het maakt niet uit welk vaccin iemand als 1e of 2e prik heeft gehad. Er is géén keuzemogelijkheid.
Zorgmedewerkers jonger dan 18 jaar krijgen geen oproep voor een boostervaccinatie. Voor deze groep is nog geen toestemming bij de EMA gevraagd.

Er wordt gewerkt volgens de geldende boosterregels opgesteld door RIVM na advies van de gezondheidsraad, de booster kan pas gegeven worden als:

 • regel: de volledige coronavaccinatie minimaal drie maanden geleden afgerond is 
 • regel: bent u na uw laatste prik nog positief getest op corona? Plan dan uw afspraak voor de extra prik 6 maanden nadat u corona hebt gehad 
 • advies: pas na twee weken na griepprik boosteren.

Hoe verloopt het proces van uitnodigen?

De volledige werkinstructie vindt u op de site van RIVM.

Werkwijze op hoofdlijnen:

 • Zorgmedewerkers worden gefaseerd uitgenodigd voor een boostervaccinatie bij de GGD.
 • Er moet minimaal 3 maanden tussen de laatste vaccinatie of 6 maanden na de doorgemaakte covid-infectie en de boostervaccinatie zitten.
 • Werkgevers nodigen zorgmedewerkers uit via een digitale of schriftelijke uitnodigingsbrief met een unieke persoonlijke code. De formatbrief wordt verstrekt door RIVM.
 • Met deze unieke code kunnen zorgmedewerkers zichzelf aanmelden bij een online portaal, wat dient als wachtlijst. Zodra er plek is bij de GGD worden zorgmedewerkers via sms-/email geïnformeerd om te bellen naar het landelijke afsprakennummer of online een afspraak te maken.

Bij de uitnodigingsbrief naar de zorgmedewerkers komen drie bijlagen:

 1. Infographic met eenvoudige uitleg over de vaccinatie
 2. Informatie over het delen van gegevens met het RIVM
 3. Gezondheidsverklaring boostervaccinatie COVID-19 zorgmedewerkers

De GGD adviseert om binnen een organisatie onderling af te stemmen om de vaccinatie te spreiden om zo mogelijk verzuim vanwege klachten na vaccinatie ook te spreiden.

Komende periode meer informatie
Zodra ZKN informatie heeft zullen wij dat delen via onze gebruikelijke communicatiekanalen. Tevens staat in de veelgestelde vragen rubriek op de ZKN portal informatie over de boostervaccinatie. Heeft u een vraag die in dit bericht of in de veelgestelde vragen nog niet wordt beantwoord? Stuur deze dan aan info@zkn.nl.

Niet-leden ZKN
In het voorjaar van 2021 heeft ZKN zowel leden als niet-leden geïnformeerd en geholpen met de coronavaccinatie. Om die reden plaatsen wij dit bericht ten behoeve van klinieken die géén lid zijn van ZKN ook op onze website. Aanvullende informatie die komende periode beschikbaar komt zullen wij eveneens blijven delen op onze website. Tevens kunnen niet-leden wederom gebruik maken van hun toegang tot het vaccinatie thema in de ZKN-portal.*

Meer informatie?

De belangrijkste informatie is te vinden via:

*Weet u uw inloggegevens niet meer? Probeer uw wachtwoord te resetten of stuur een mail aan info@zkn.nl.