Nieuwsbericht

Aangepast beleid ZKN in relatie tot LNAZ-fase 2D

9 december 2021

ZKN heeft haar recente coronabeleid, gepubliceerd op 26 november, aangepast naar aanleiding van communicatie met IGJ / NZa. Het aangepaste beleid verduidelijkt de rol van klinieken in de huidige en mogelijke aanstaande coronafases, hierin volgen wij geheel de landelijk gemaakte afspraken. Het ZKN coronabeleid gaat in vanaf 9 december 2021 en heeft als doel om te waarborgen dat klinieken een zinnige en betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de nood in de ziekenhuizen en daarmee de zorg in Nederland. 

LNAZ Fase 2D
De druk in de ziekenhuizen is opnieuw op een hoog en zorgelijk niveau beland. Op 26 november heeft minister de Jonge daarom LNAZ-fase 2D bevestigd, via een brief aan de Kamer. In deze brief wordt verwezen naar een brief van NZa, IGJ en LNAZ, gericht aan alle zorgpartijen, waaronder ZKN. In de brief bekrachtigen IGJ en NZa de constatering van LNAZ dat de zorg zich in fase 2D bevindt en staan de afspraken genoemd zoals die nu landelijk gelden. In de brief staat de volgende passage gericht aan zelfstandige klinieken: ‘We dragen ook de zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) op om de VVT niet te belasten met patiënten en waar mogelijk de ziekenhuizen te ondersteunen’. Met de afspraken verwoord in de brief wordt alles in stelling gebracht om te voorkomen dat de zorg in LNAZ-fase 3 komt. Uiteraard in combinatie met de landelijk afgekondigde corona-maatregelen, die ervoor moeten zorgen dat het aantal besmettingen teruggedrongen wordt.