Nieuwsbericht

Principeakkoord bereikt cao zelfstandige klinieken 2022-2023

24 december 2021

Op 24 december 2021 hebben ZKN en AVV een principeakkoord bereikt over een nieuwe, tweejarige cao voor de medewerkers van zelfstandige klinieken.

De afspraken voor de nieuwe cao behelzen ZKN een totaalpakket, bestaande uit onder andere een algemene loonsverhoging van 2,75% per 1 februari 2022, een algemene loonsverhoging van nogmaals 2,75% per 1 februari 2023, de invoering van betaald aanvullend geboorteverlof (90% van het feitelijke salaris) voor partners van jonge moeders en de invoering van een vitaliteitsregeling voor de ouder wordende medewerkers. Met de vitaliteitsregeling kunnen medewerkers met een dienstverband van gemiddeld 25 uur per week of meer vanaf 36 maanden voor hun AOW-gerechtigde leeftijd 80% van hun dienstverband gaan werken (20% korter). De werkgever betaalt in dat geval het salaris voor 90% door en de pensioenopbouw kan naar keuze van de medewerker voor 100% worden voortgezet.

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over het streven naar duurzame bedrijfsvoering en ‘groene banen’, een thuiswerkvergoeding voor de medewerkers van zelfstandige klinieken die een thuiswerkbeleid hebben en de introductie in de cao van ‘Het Goede Gesprek’ tussen manager en medewerker in plaats van het vrij klassieke beoordelingsformulier wat nu nog onderdeel uitmaakt van de cao ZKN.

Het principeakkoord over de nieuwe cao ZKN is in een bijzondere context tot stand gekomen: COVID-19 houdt de samenleving al bijna twee jaar in haar greep en heeft grote impact op de medisch specialistische zorg en daarmee ook op de zorgverlening van zelfstandige klinieken en het werk van de medewerkers. Het is onduidelijk welke impact COVID-19 op langere termijn zal hebben op de organisatie van de zorg in Nederland en de financiering daarvan. De ontwikkelingen bieden kansen, maar kunnen ook bedreigingen opleveren voor zelfstandige klinieken en hun medewerkers. Wendbaarheid en flexibiliteit van zelfstandige klinieken en hun medewerkers is belangrijker dan ooit.

Met inachtneming van de impact van deze bijzondere situatie op het werk en de arbeidsomstandigheden van de medewerkers, de positie van de zelfstandige klinieken én vanuit de overtuiging dat het belangrijk is voor medewerkers en zelfstandige klinieken om tijdig over een nieuwe cao te beschikken, hebben ZKN en AVV in constructief overleg het principeakkoord bereikt.

ZKN en AVV zijn van oordeel dat de gemaakte afspraken recht doen aan de inzet en het belang van de medewerkers en het belang van zelfstandige klinieken. De nieuwe cao draagt bovendien bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en bevordert daarmee ook de wendbaarheid en flexibiliteit van zelfstandige klinieken.

AVV zal de gemaakte principeafspraken met een positief advies voorleggen aan haar achterban: de medewerkers van zelfstandige klinieken.

Het streven van ZKN en AVV is om na het bereiken van een definitief akkoord, de tekst van de nieuwe cao ZKN eind januari 2022 te ondertekenen en aan te melden bij het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.

Zoetermeer, 24 december 2021