Nieuwsbericht

ZKN en vakbond AVV zetten handtekening onder nieuwe cao

1 februari 2022

Persbericht, ZKN

Zelfstandige Klinieken Nederland en vakbond AVV zetten handtekening onder nieuwe cao

Zoetermeer, 1 februari 2022 –  Branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en vakbond AVV hebben gisteren de nieuwe cao ZKN ondertekend. De cao heeft een looptijd van twee jaar, van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. De cao is van toepassing op de ongeveer 7.000 medewerkers van zelfstandige klinieken die aangesloten zijn bij ZKN.

De cao voorziet tweemaal een salarisverhoging: per 1 februari 2022 worden de salarissen met 2,75% verhoogd en een jaar later, op 1 februari 2023, nogmaals met 2,75%. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over gedeeltelijk doorbetaald aanvullend geboorteverlof en een vitaliteitsregeling voor de ouder wordende medewerkers. ZKN en AVV zijn van oordeel dat de afspraken evenwichtig zijn en recht doen aan de inzet en het belang van de medewerkers en het belang van de zelfstandige klinieken in de Nederlandse zorgketen. De cao bevordert de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en bevordert daarmee ook de wendbaarheid en flexibiliteit van de zelfstandige klinieken. De nieuwe cao legt hiermee het fundament voor een verdere bijdrage van zelfstandige klinieken in het uitvoeren van planbare, maar noodzakelijke zorg. Juist voor alle patiënten met een nieuwe zorgvraag of voor patiënten wiens zorg is uitgesteld door de coronapandemie.

Hanneke Klopper, voorzitter ZKN: “Wij kijken met trots en voldoening terug op het traject om te komen tot deze cao, dat in mei 2021 werd opgestart. Dankzij de gezamenlijke focus op zowel het belang van de kliniek als dat van de medewerkers, zijn ZKN en AVV tot een breed gedragen en gewaardeerd cao-resultaat gekomen. Uit de vele medewerkerstevredenheidsonderzoeken die binnen klinieken worden gehouden, blijkt dat het werk in een zelfstandige kliniek – ook in deze bijzondere periode - door medewerkers als positief en leuk wordt ervaren. Dat wordt bevestigd met de uitkomst van de stemming onder de medewerkers over de nieuwe cao. Met dezelfde positiviteit gaan wij ons gezamenlijk inspannen om zoveel mogelijk patiënten te voorzien van de kwalitatief hoogstaande zorg die zij nodig hebben.”

Martin Pikaart, voorzitter AVV: “Ondanks de soms lastige situatie in de landelijke zorg zijn we erin geslaagd om vóór de einddatum van de aflopende cao tot een mooi cao-akkoord te komen. Het traject ernaartoe bevatte enkele ronden stevige onderhandelingen, maar steeds in een constructieve sfeer. Wij merken dat de werknemers zowel die opstelling als het resultaat waarderen, dat blijkt ook weer  uit de uitslag: 84% van de uitgebrachte stemmen was voor.”

U bekijkt de cao hier.

Over ZKN
ZKN is de branchevereniging van zelfstandige klinieken in Nederland. In 2021 telde ZKN 132 leden die gezamenlijk 425 vestigingen door heel Nederland hebben, zij hebben allen het ZKN-keurmerk. Dit keurmerk staat voor hoogwaardige medische zorg, korte wachttijden, persoonlijke aandacht, innovatieve zorg en uitstekende service en nazorg. 94% van de ZKN-klinieken levert verzekerde zorg. Leden leveren zorg in meer dan 20 specialismen zoals o.a. oogheelkunde, dermatologie, orthopedie of plastische chirurgie. Zo’n 14,5% van de patiënten (>1 miljoen/jaar)  gaat inmiddels voor zijn verzekerde specialistische zorg naar een kliniek. Door het bieden van zorg in klinieken dragen de leden van ZKN bij aan de Nederlandse gezondheidszorg op het gebied van de betaalbaarheid, innovatie, kwaliteit en patiënttevredenheid. 

CAO