Nieuwsbericht

ZKN pleit voor meer samenwerking in de zorgketen om patiënten die op wachtlijst staan zo snel mogelijk van zorg te voorzien

22 februari 2022

Zoetermeer, 22 februari 2022 - Branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) pleit voor meer samenwerking in de hele zorgketen om patiënten die nu nog op een wachtlijst staan zo snel mogelijk van zorg te voorzien. Vanwege door coronazorg uitgestelde behandelingen, wachten naar schatting nog 130.000 patiënten op een operatie.* Om deze groep patiënten zo snel mogelijk van de juiste zorg op de juiste plek te kunnen voorzien moeten onder andere zelfstandige klinieken, ziekenhuizen en zorgverzekeraars meer samenwerken en moeten wij patiënten bewuster maken van hun keuzevrijheid. Klinieken kunnen de behandelcapaciteiten van ziekenhuizen voor de urgente, complexe patiënt vrijspelen door die patiënten over te nemen van de ziekenhuizen die in een kliniek behandeld kunnen worden.

Zelfstandige klinieken spelen op dit moment al een belangrijke rol bij het inhalen van uitgestelde zorg. Het afgelopen half jaar is het aantal verwijzingen door huisartsen naar klinieken met gemiddeld 30% gestegen. Zelfstandige klinieken draaien al op volle toeren om reguliere patiënten zo snel mogelijk te helpen en daarmee wachtlijsten te reduceren. Klinieken hebben echter nog meer capaciteit beschikbaar om uitgestelde zorg op te vangen, naast de (uitgestelde) zorg die zij op dit moment al verlenen. In 2021 zijn er naar schatting 150.000 patiënten meer naar klinieken doorverwezen bovenop de 1 miljoen patiënten die in een regulier jaar naar klinieken gaan. Uit een uitvraag onder leden van ZKN blijkt dat klinieken daarnaast zeker nog 10 procent extra zorg kunnen bieden.

Ondanks dat er al veel wordt gedaan om uitgestelde zorg in te halen, ziet ZKN nog kansen om de uitgestelde planbare zorg sneller in te kunnen halen. Volgens Paulette Timmerman, directeur van ZKN is het hierbij van belang dat iedereen in de zorgketen zijn rol pakt en dat patiënten meer bewust worden gemaakt van hun keuzevrijheid. “Zo kan de beschikbare capaciteit van ziekenhuizen en klinieken beter worden benut door inzichtelijk te maken welke patiënt waar wacht op welke zorg. Waardoor patiënten beter kunnen worden verspreid over ziekenhuizen en zelfstandige klinieken.” Ook moeten patiënten meer worden gewezen op de keuzes die zij hebben. Patiënten moeten weten dat zij kunnen kiezen voor behandelcentra met kortere wachttijden, en verwijzers kunnen verwijzen naar behandellocaties met kortere wachttijden. Daarnaast mogen patiënten zorgverzekeraars actief vragen om zorgbemiddeling zodat zij doorverwezen kunnen worden naar een andere zorgaanbieder met een kortere wachtlijst.

Het is de oproep van ZKN dat de patiënt in 2022 echt centraal wordt gesteld en dat alle beschikbare zorgcapaciteit volledig wordt ingezet. Klinieken kunnen de behandelcapaciteiten van ziekenhuizen voor de urgente, complexe patiënt vrijspelen door die patiënten over te nemen van de ziekenhuizen die in een kliniek behandeld kunnen worden. Door als zorgsector gezamenlijk te zorgen voor optimale benutting van de beschikbare capaciteit, kan patiënten zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek worden geboden.

*NZA, januari 2022.

Mediaoverzicht: Patiënten kunnen sneller terecht bij klinieken

De afgelopen weken besteedden landelijke media aandacht aan de lange wachttijden waar patiënten mee te maken hebben door de door corona uitgestelde zorg. In een aantal van deze artikelen kwam ook ZKN aan het woord.

Maandag 21 februari verscheen in de Trouw en de Groene Amsterdammer een artikel over patiënten die onnodig lang op inhaalzorg wachten in de ziekenhuizen terwijl in klinieken eerder plek is. De artikelen gaan in op ‘waarom’ patiënten zo lang op de wachtlijsten staan en wat de rol van de ziekenhuizen, zorgverzekeraars en toezichthouder NZa hierbij is.

De artikelen zijn gebaseerd op onderzoek van onderzoeksplatform Investico. ZKN komt aan het woord over wat klinieken kunnen bijdragen en welke patiënten ze kunnen helpen. Tevens geven enkele klinieken antwoord op de vraag of ze wel eens benaderd worden door zorgverzekeraars voor patiënten op de wachtlijst. Andere media hebben dit thema inmiddels ook opgepakt, hieronder vindt u een overzicht. 

Mediaoverzicht van 21 tot 23 februari

Mediaoverzicht zaterdag 5 februari 2022

  • De Volkskrant - Ieder ziekenhuis voor zich aan de inhaalzorg