Nieuwsbericht

Snelheid, focus en interoperabiliteit van belang bij invoering elektronische gegevensuitwisseling

17 maart 2022

Door elektronisch gegevens met elkaar uit te wisselen, is de juiste informatie die nodig is voor de behandeling van patiënten op het juiste moment beschikbaar. Een goede zaak voor patiënt en zorgverlener. ZKN vraagt samen met andere zorgpartijen in een brief aan de politiek om snelheid en focus bij de invoering van een wetsvoorstel rondom deze gegevensuitwisseling. In de brief vragen de partijen ook specifiek om leveranciers te verplichten een open-API strategie toe te passen. Dat houdt in dat bijvoorbeeld EPD-systemen verplicht zo worden ingericht dat andere systemen hier zonder toegangsbeperking op aan kunnen sluiten. 

Het wetsvoorstel invoering elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) maakt het mogelijk om elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners op een veilige en overzichtelijke manier te verbeteren. Begin april spreekt de Tweede Kamer hierover. 

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Federatie Medisch Specialisten (FMS), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) vragen in aanloop naar dit debat in een brief aandacht voor 3 belangrijke punten:

  1. Zorg zo snel mogelijk voor het afwegingskader generieke voorzieningen, niet pas aan het einde van dit jaar.
  2. Zorg voor volledige interoperabiliteit door een open API-strategie in de wet op te nemen.
  3. Houd focus op de afgesproken 4 prioritaire processen om de vaart erin te houden.