In onderstaand bericht houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over de boostervaccinatie voor zorgpersoneel met direct patiëntencontact zoals aangekondigd in de persconferentie van 2 november 2021. ZKN neemt deel aan de overleggen met VWS en RIVM hierover en deelt met u alle informatie zodra deze bekend is. 

Update 02-12-21:
ZKN verwacht begin volgende week de informatie en de aanmeldlink van RIVM over het aanmelden van personeel voor de boostervaccinatie te verstrekken. Momenteel hebben wij deze informatie nog niet. 

In RIVM instructies die eerder zijn gedeeld stond dat u tot 3 december had om een mailadres door te geven. Dit is echter gewijzigd, u hoeft pas iets te delen nadat u de uitnodiging van ZKN heeft ontvangen.
 
Omdat de GGD met de boosters voor de 80+ doelgroep de planning niet kan vullen, worden komende week ook personen van 60+ uitgenodigd. Het kan zijn dat medewekers van 60+ komende week al een leeftijdsgerelateerde oproep krijgen van de GGD, eerder of gelijk aan de RIVM oproep voor kliniekmedewerkers. Uiteraard kiest u zelf van welke uitnodiging u gebruik wil maken.

Wat is bijgewerkt op 30-11-2021

 • de medewerker wordt gevaccineerd met of Moderna of Pfizer ongeacht de leeftijd en ongeacht de eerdere vaccinatie
 • informatie over het proces van uitnodigen is aangepast
 • de vaccinatie start in de tweede week van december

Medewerkers van klinieken met direct/fysiek patiëntencontact komen in aanmerking voor de boostervaccinatie. De vaccinatie zal bij de GGD plaatsvinden. De uitgangspunten van VWS en RIVM zijn solidariteit en 'de zorg prikt de zorg'. De GGD wil in de 2e week van december starten met de vaccinatie van zorgpersoneel. De vaccinatie van de 80+ doelgroep mag daarbij niet in het gedrang komen. De uitgangspunten van ZKN zijn dat de boostervaccinatie goed, zo spoedig als mogelijk en zorgvuldig moet gebeuren.

De zorg prikt de zorg
Vanwege het uitgangspunt 'de zorg prikt de zorg' zal de hulp van klinieken gevraagd gaan worden. Denk hierbij aan het leveren van medewerkers die bevoegd zijn om te mogen prikken. We vragen u om intern alvast te inventariseren welke medewerkers ingezet zouden kunnen worden voor hulp bij de vaccinatie. U hoeft dit nog niet met ons te delen. Op een later moment, zodra bekend is op welke momenten en hoeveel hulp nodig is, zullen wij deze informatie bij u op gaan halen bijvoorbeeld door middel van een uitvraag.

Welk vaccin gaat gebruikt worden en wat zijn de regels?
Voor medewerkers van 18 jaar en ouder worden de vaccins van Moderna en Pfizer ingezet, ongeacht uw eerdere vaccinatie. Zorgmedewerkers jonger dan 18 jaar krijgen geen oproep voor een boostervaccinatie. Voor deze groep is nog geen toestemming bij de EMA gevraagd.

Er wordt gewerkt volgens de geldende boosterregels, de booster kan pas gegeven worden als:

 • regel: de volledige coronavaccinatie minimaal zes maanden geleden afgerond is
 • regel: bent u na uw laatste prik nog positief getest op corona? Plan dan uw afspraak voor de extra prik 6 maanden nadat u corona hebt gehad (let op, dit is nieuw ten opzichte van eerdere berichten).
 • advies: pas na twee weken na griepprik boosteren.

Hoe verloopt het proces van uitnodigen?

De volledige werkinstructie vindt u op de site van RIVM.

Werkwijze op hoofdlijnen:

 • Zorgmedewerkers worden gefaseerd uitgenodigd voor een boostervaccinatie bij de GGD.
 • Er moet minimaal 6 maanden tussen de laatste vaccinatie of doorgemaakte covid-infectie en de boostervaccinatie zitten.
 • Werkgevers nodigen zorgmedewerkers uit via een digitale of schriftelijke uitnodigingsbrief met een unieke persoonlijke code.
 • Met deze unieke code kunnen zorgmedewerkers zichzelf aanmelden bij een online portaal, wat dient als wachtlijst. Zodra er plek is bij de GGD worden zorgmedewerkers via sms-/email geïnformeerd om te bellen naar het landelijke afsprakennummer of online een afspraak te maken.

Bij de uitnodigingsbrief naar de zorgmedewerkers komen drie bijlagen:

 1. Infographic met eenvoudige uitleg over de vaccinatie
 2. Informatie over het delen van gegevens met het RIVM
 3. Gezondheidsverklaring boostervaccinatie COVID-19 zorgmedewerkers

De GGD adviseert om binnen een organisatie onderling af te stemmen om de vaccinatie te spreiden om zo mogelijk verzuim vanwege klachten na vaccinatie ook te spreiden.

Komende periode meer informatie
Zodra ZKN informatie heeft zullen wij dat delen via onze gebruikelijke communicatiekanalen. Tevens staat in de veelgestelde vragen rubriek op de ZKN portal informatie over de boostervaccinatie. Heeft u een vraag die in dit bericht of in de veelgestelde vragen nog niet wordt beantwoord? Stuur deze dan aan info@zkn.nl.

Niet-leden ZKN
In het voorjaar van 2021 heeft ZKN zowel leden als niet-leden geïnformeerd en geholpen met de coronavaccinatie. Om die reden plaatsen wij dit bericht ten behoeve van klinieken die géén lid zijn van ZKN ook op onze website. Aanvullende informatie die komende periode beschikbaar komt zullen wij eveneens blijven delen op onze website. Tevens kunnen niet-leden wederom gebruik maken van hun toegang tot het vaccinatie thema in de ZKN-portal.*

Meer informatie?

De belangrijkste informatie is te vinden via:

*Weet u uw inloggegevens niet meer? Probeer uw wachtwoord te resetten of stuur een mail aan info@zkn.nl.