Het bestuur van ZKN bestaat uit zeven directieleden werkzaam bij ZKN-klinieken. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille. Dit kan zijn op het gebied van Financiering & Contractering, Kwaliteit & Veiligheid en HR & Cao. De portefeuillehouder vertegenwoordigt het Bestuur bij externe overleggen. 


Samenstelling Bestuur

Dr. A.H.J. Klopper-Kes (Hanneke)

Voorzitter

Directeur Rugpoli

Drs. P. Degenhart (Paul)

Penningmeester

CFO Bergman Clinics

Drs. D. Debruyne (Domien)

Bestuurslid

CEO van Andros Clinics

Drs. T. Cohen (Tom)

Bestuurslid

Algemeen directeur Oogcentrum Noord-Holland 

Dr. W.A. ter Harmsel (Bram)

Bestuurslid

Directeur/gynaecoloog Roosevelt kliniek 

L.J.M. Kruijsen

Bestuurslid

Algemeen directeur Kliniek ViaSana

Dr. K.P. De Roos (Kees-Peter)

Bestuurslid

Directeur / dermatoloog Dermapark


Voordracht Bestuur

Nieuwe bestuursleden worden voorgedragen door het Bestuur of door tien leden van ZKN. De voordracht van het bestuur wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering besproken. De bestuursleden van ZKN worden benoemd voor drie jaar. Uiterlijk drie jaar na zijn/haar benoeming treedt een bestuurslid af. Echter een bestuurslid kan zich opnieuw verkiesbaar stellen en herbenoemd worden.

Bij een open positie kunt u een voordracht doen. Een eventuele voordracht kunt u richten aan info@zkn.nl, t.a.v. het Bestuur, graag uiterlijk een week voor de ALV. Mochten er meer kandidaten zijn voor de positie van Bestuurslid dan het aantal beschikbare posities, dan zal er in de ALV een stemronde plaatsvinden.